Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Språket öppnar dörren till omvärlden

2018-03-22 

Högskolan i Gävle vill skapa ett centrum för flerspråkig forskning. Fyra nya doktorander har anställts och syftet är att deras studier ska bidra till kunskap om vilka metoder som fungerar bäst när en person ska lära sig
ett nytt språk.

Nina Begovic Jönsson, Viktoria Waagaard och Sonia Blomquist är tre av de nya doktoranderna. Den fjärde börjar i slutet av sommaren.

Nina Begovic Jönsson, Viktoria Waagaard och Sonia Blomquist är tre av de nya doktoranderna. Den fjärde börjar i slutet av sommaren.

Satsningen har fått namnet ”Språket som nyckel”, vilket pekar på kärnfrågan i arbetet – att språket är en nyckel för att personer med andra modersmål ska ha möjlighet att bli en del av ett nytt samhälle.

– Språket är en förutsättning för att människor ska komma ut i arbetslivet, delta i samhället och uppnå jämlikhet. Därför behöver vi satsa mer på utbildning och att hjälpa människor att lära sig språket, säger Sonia Blomquist som är en av de fyra nya doktoranderna.

Viktigt att forskningen kommer till nytta

Alla har jobbat inom skolvärlden tidigare och nu kommer de att genomföra studier på olika skolor i länet, inriktade på olika årskurser.

– De senaste åren har det kommit väldigt många människor från olika delar av världen just till Gävleborg. Samtidigt är vi det län med lägst utbildningsnivå i landet. Så vi har ett extra stort behov här, säger Sonia Blomquist som ska undersöka om ett större fokus på bildspråk kan ge gymnasielever en mer avancerad språkförmåga.

En av doktoranderna, Viktoria Waagaard, har en tjänst som till största delen är finansierad av Hudiksvalls kommun. Hon kommer att följa en eller flera klasser i Hudiksvall och i viss mån jobba med fortbildning av lärare.

– Det finns väldigt många metoder inom svenska som andraspråk-undervisning som fungerar bra och som jag tror skulle kunna gynna alla, inte bara flerspråkiga elever. Så jag ska prova att föra över de metoderna till en annan klass.

Jaana Kurvinen, Sonia Blomquist, Peder Thalén, Nina Begovic Jönsson och Viktoria Waagaard deltog under invigningen av doktorandrummet, där doktoranderna ska jobba, under onsdagen. Det var också startskottet för själva projektet.

Jaana Kurvinen, Sonia Blomquist, Peder Thalén, Nina Begovic Jönsson och Viktoria Waagaard deltog under invigningen av doktorandrummet, där doktoranderna ska jobba, under onsdagen. Det var också startskottet för själva projektet.

Nu har de fem år framför sig när de ska genomföra undersökningar, sammanställa material och analysera resultat.

– Det är jätteviktigt att forska, men det är också viktigt att forskningen kommer till nytta. Jag upplever att forskningen i dag inte förs ut i verksamheterna på det sätt som den borde, säger Sonia Blomquist.

Svårt att rekrytera lektorer

Målet är att resultaten sedan ska spridas till skolledningar runt om i landet och att materialet ska kunna ligga till grund för nya arbetssätt och i förlängningen också läromedel. Samtidigt hoppas doktoranderna att fler får upp ögonen för flerspråkighet och svenska som andraspråk eftersom behovet av utbildade lektorer är stort.

– Vi har ett samhällsproblem i dag när många lärosäten har svårt att rekrytera till det här ämnet, för det finns inte lektorer med rätt kompetens, säger Sonia Blomquist.

Doktoranden Nina Begovic Jönsson kommer i sina studier att rikta in sig på vuxna personer inom SFI, Svenska för invandrare, som ska lära sig att skriva för första gången och då dessutom på svenska som är ett nytt språk för dem.

– Alla kommer att jobba med praktiknära forskning eftersom vi har ett nära samarbete med lärare och elever. Det här är ett sätt att bredda kompetensen i länet när det gäller svenska som andraspråk och göra Högskolan i Gävle till ett nav där kunskap om andraspråksinlärning sprids.

Text: Anna Sällberg

Foto: Anna Sällberg och Marie Hägg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)