Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny hållbarhetsrapport ska sätta Högskolan i Gävle på kartan

2018-03-23 

Högskolan i Gävle har som första högskola i landet nu publicerat en unik hållbarhetsrapport. I den har man samlat alla Högskolans aktiviteter kopplade till hållbar utveckling. Förhoppningen är att fler, även utanför Sverige, ska få upp ögonen för Högskolans hållbarhetsarbete.

Kaisu Sammalisto och Rodrigo Lozano har jobbat med rapporten.

Kaisu Sammalisto och Rodrigo Lozano har jobbat med rapporten.

Under det senaste årtiondet har flera högskolor och universitet i landet arbetat med att integrera hållbar utveckling i bland annat undervisning, forskning och övrig verksamhet. Några universitet har publicerat miljörapporter tidigare, men Högskolan i Gävles hållbarhetsrapport sticker ut genom att vara den första för högskolor i Sverige.

– Vi har jobbat med hållbar utveckling väldigt länge, men ofta ser man de olika delarna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som separata delar. I den här rapporten har vi haft en holistisk syn och tittat på helheten, säger Kaisu Sammalisto, docent vid Högskolan i Gävle.

"Vi är bättre än många andra högskolor"

Tillsammans med några kollegor har hon under cirka sex månader jobbat med att ta fram hållbarhetsrapporten, som följer FN:s Global Compact-initiativ för hållbar utveckling. Målet har varit att sammanställa den information som finns kopplad till hållbar utveckling inom Högskolan i Gävle för att sedan analysera den och utvärdera vad som fungerar bra i dag och vad som kan förbättras.

– Mitt intryck är att vi är jätteduktiga och mycket bättre än många andra högskolor när det gäller de här frågorna. Med den här rapporten vill vi visa vad vi gör och att vi gör det ganska bra också, säger professor Rodrigo Lozano som också jobbat med rapporten.

Några styrkor som lyfts fram är bland annat att Högskolan i Gävle har en tydlig hållbarhetsprofil, lång erfarenhet och bred kompetens inom området samt en ledning och andra anställda som är engagerade. När man genomförde en undersökning bland de anställda på Högskolan svarade de flesta, 76-100 procent beroende på område man jobbar inom, att de inkluderar hållbar utveckling i sitt jobb.

– Det måste vara ganska unikt. Vi har försökt jobba med att implementera hållbar utveckling inom hela Högskolan. Och det här vill vi föra över till våra studenter, att man ska ha hållbarhetstänket med sig både privat och i sitt arbete, säger Kaisu Sammalisto.

Mer marknadsföring behövs

Men även om det finns flera anledningar att slå sig för bröstet så har Högskolan också en del saker man behöver jobba vidare med. Möjliga utvecklingsområden som tas upp i rapporten handlar till exempel om att hållbarhetsfrågor har en förmåga att hamna långt ner på agendan och att dessa frågor konkurrerar med många andra uppgifter, samtidigt som det kan vara svårt att visa på ekonomiska resultat av hållbarhetsarbete.

– Vi är en högskola där verksamheten traditionellt är baserad på undervisning, medan universiteten är mer baserade på forskning. Vi behöver jobba mer med att integrera hållbar utveckling och vi måste skriva en ny rapport nästa år. Vi marknadsför oss inte tillräckligt i dag så vi måste visa bättre att vi existerar, säger Rodrigo Lozano.

 

Text och foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Andreas Karlström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)