Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny forskning kommer att revolutionera våra digitala kartor

2018-05-16 

Att kunna visa det unika med en stad eller en gata, är vad min forskning handlar om, säger Ding Ma, forskare inom geografiska informationssystem vid Högskolan i Gävle.

Ding Ma


Ett nytt sätt att tänka

För att modellera miljön så använder Ding Ma ett nytt sätt att tänka, som är fundamentalt annorlunda från hur det hittills har gjorts.

Det baseras på att ta med så mycket data som möjligt och att han har funnit en sätt att isolera det som är relevant ur den stora mängden data.

- Vi kan nu visa detta på ett sätt så att människor kan förstå sin omgivning, sin omgivande miljö bättre?

Naturliga gator

Allt handlar om ett nytt sätt att modellera och det nya i hans forskning, är naturliga gator och naturliga städer. Det har aldrig visats så tidigare, tills nu har digitala kartor visat en gata som olika sammanfogade delar.

- Men då vi visar samma gata är den inte splittrad i olika segment, utan det är en helhet, en fortsättande gata med samma namn.

Och naturliga städer

Vi arbetar nu på ett universellt sätt att beskriva en stad oberoende av länder, genom att förlita oss på vissa attribut, t ex byggnader, som datorn kan kalkylera och därefter visa hur staden ser ut.

- Om vi modellerar staden utifrån den naturliga gatan, så kan vi få veta den mänskliga rörligheten, beteendet. Hur den gatan kan forma det mänskliga beteendet.

- Eller om vi modellerar relationen mellan naturliga städer så kan vi se mekanismen bakom hur den urbana ytan blir större eller mindre. Det finns alltid ett mönster bakom det.

Den långa svansen

Det finns väldigt många små saker och få stora saker och dessa formar en lång svans. Denna hierarki är det mest naturliga fenomen som omger oss.

Detta stämmer in för magnituden för jordbävningar över hela jorden, liksom för komponenterna som ingår i ett träd.

- Men fastän detta är naturligt och begripligt för oss, så används det sällan. Att kunna visa det unika med ett träd, en stad, eller en gata, är det huvudsakliga med min forskning.

Verktyg för stadsplanerare

Ding säger att det verktyg de nu utvecklar kan hjälpa stadsplanerare förstå mer om mekanismerna bakom hur en stad fungerar och ge en djupare kunskap om hur människor som använder städer uppför sig. Hur de rör sig, var de möts, arbetar och bor.

- Om vi vet mera om de underliggande mekanismerna, om vi förstår dem, så kommer det också att underlätta beslutsfattande.

Och miljöforskare

Eller om vi vet karaktären av big data när det gäller observationer av miljöförändringar så får vi mer exakt information och vi kommer också att förstå vilken information som är inkorrekt och vi kan fokusera på vad vi bör göra.

Next stop Tokyo

Ding Ma har nu accepterat en post doc-tjänst i Tokyo, Japan. Där kommer han bl a att, med hjälp av modellen, utveckla evakueringsplaner vid miljökatastrofer, t ex jordbävningar.

- Vid miljökatastrofer tror jag att det kommer att finnas många områden där vår kunskap kommer till nytta, andra är tunnelbanan och kanske också inom industrin, säger Ding Ma.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Ding Ma försvarar sin avhandling ”Topological and Scaling Analysis of Geospatial Big Data” vid Högskolan i Gävle den 16 maj. 10:00-13:00 i sal 12:108 (Lilla Jadwigasalen).

Opponent är professor Dr. Shaowen Wang, Department of Geography & Geographic Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA och handledare har varit professor Bin Jiang vid Högskolan i Gävle.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt

För mer information, v.v. kontakta:
Ding Ma, doktorand i geografiska informationssystem vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-270 74 32
E-post: ding.ma@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto Marie Hägg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-05-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)