Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskning av internationell klass om ett hälsofrämjande arbetsliv

2018-06-11 

2009 satsade staten genom sitt forskningsråd, Forte, 50 miljoner kr för att Högskolan i Gävle skulle skapa ett centrum kring forskning om en bättre arbetsmiljö. Satsningen, Kroppen i arbete – från problem till potential, blev en stor framgång, säger professor Svend Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle, centrets forskningsledare.

Högskolan i Gävle

I frontlinjen

Svend Erik Mathiassen säger att satsningen gjorde det möjligt, både ekonomiskt och strategiskt, att befästa Högskolans starka nationella och internationella ställning kring forskning om ett hälsofrämjande arbetsliv.

- På vissa områden är vi helt i frontlinjen enligt internationella experter, speciellt när det gäller vår forskning om variation och återhämtning vid fysiska belastningar, och vår forskning om hur man kan samla in belastningsdata på ett kostnadseffektivt sätt, säger Svend Erik.

Nya vägar

Ett stabilt tillskott på 5 miljoner per år under 10 år till forskning, menar han, har gett ett lugn och utrymme till att skapa en progression i forskningen.

- Man kan t ex söka sig lite nya vägar i forskningen som det skulle vara svårt att göra annars, forskning som kanske är mera nyskapande och prövande. Vi har också lagt en hel del medel på att knyta stabila kontakter med internationellt framstående forskare.

Satsat med tyngd

Han är också övertygad om att Forte-centret var avgörande för att Högskolan med tyngd satsade på profilen Hälsofrämjande arbetsliv, en satsning som sedan gav forskarexamensrätt inom just detta område.

Centret har enligt Svend Erik Mathiassen inspirerat andra grupper inom Högskolan och därmed gjort att forskningsområdet växt så att det nu täcker in också andra frågor än de centret tog sig an från början. Hälsofrämjande arbetsliv på Högskolan idag handlar också t.ex. om psykosocial arbetsmiljö och organisatoriska frågor.

- Vi är fortfarande väldigt duktiga på detta med fysisk belastning, men vi har vidgat vår forskning under åren.

Lockar gästforskare

Svend Erik säger att centret under tiden haft 13 disputerade gästforskare från olika delar av världen, plus 5 gästdoktorander som gjort delar av sitt avhandlingsarbete i Gävle.

- Att vi kunnat säga att vi är ett Swedish Centre of Excellence inom arbetsmiljö, kombinerat med att Sverige har ett väldigt gott rykte när det gäller just arbetsmiljö, har stärkt det internationella samarbetet som vi har och det har haft en stor strategisk betydelse.

- Jag tror också att den forskning vi har vid Forte-centret var en stark anledning till att regeringen förlade den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap till Gävle, säger Svend Erik Mathiassen.

-------------------------

Jag ber honom om ett bra exempel där forskningen i Gävle direkt har spelat roll i arbetslivet. Svend Erik funderar en stund, han säger att det finns många att välja på under dessa år, men väljer så ett projekt om flygplanslastarna på våra flygplatser.

Flygplanslastarna

Flygplanslastare

Han menar att projektet om flygplanslastarnas arbetsmiljö är ett bra projekt, eftersom initiativet togs av deras egen organisation, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

- De ville ha en studie av flygplatslastares arbetsmiljö och gick till LO som sen hänvisade till oss. Vi såg det som ett spännande och verklighetsnära projekt där vi kunde vara till direkt nytta.

Projektet om vad man skulle kunna göra för att förbättra lastarnas arbetsmiljö har fått stor internationell uppmärksamhet och resultaten har faktiskt lett till att den internationella standarden nu har ändrats för hur de containrar som man lastar in i de allra största flygplanen ska se ut.

- Med stöd av vår forskning drev facket igenom förändringen internationellt inom flygindustrin. Så nu är det våra ideer man kör med internationellt.

- Vi håller fortfarande på att dokumentera projektet vetenskapligt, nu gäller det själva förändringsprocessen efter det att vi föreslog förbättringar. Vi vill kunna lära branscher vad det finns för möjligheter och hot och vad man ska tänka på för att lyckas att faktiskt förändra, säger Svend Erik Mathiassen.

----------------------------------------

Arbetslivets risker och möjligheter avhandlas vid stor nationell konferens, som pågår vid Högskolan i Gävle den 10 - 12 juni 2018.

Högskolans Forte-centrum redovisar här sin senaste forskning samt vad de 50 miljonerna som de har fått har använts till under de cirka tio år som gått sedan centret startade.

Ämnen som kommer att tas upp, både av centrets forskare och konferensens övriga deltagare, är bland annat:

  • Digitaliseringens konsekvenser för arbetsmiljön
  • Hur framtidens kontor kommer att se ut
  • Vad som kan orsaka skador i olika yrken
  • Hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
  • Fysisk belastning och variation
  • Arbetsorganisation och välbefinnande
  • Chefers utsatthet
  • Äldre arbetskraft
  • Hur forskningen influeras av Europa

Läs mer om konferensen FALF2018

Kontakt

För mer information, v v kontakta:
Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-678 81 58
E-post: svenderik.mathiassen@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)