Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialarbetarnas arbetssituation uppmärksammas i årets avhandling

2018-06-12 

Jonas Welander får Forum för arbetslivsforsknings (FALF) pris för årets avhandling 2017. Han är doktor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola och får priset för sin forskning om socialarbetarnas arbetssituation.

Jonas Welander

Därför får Jonas priset

 Valet motiveras med följande ord: 
"Avhandlingen ger en mycket god bild av ett aktuellt tema med hög samhällsrelevans. Vad tillit i välfärdssektorn och de anställdas relation till sin organisation betyder.

Den kan ligga till grund för att förbättra relationen mellan anställda och organisationen och minska missnöjesrelaterad personalomsättning, bristande lojalitet och engagemang.

Resultaten har hög samhällsrelevans då omfattande personalomsättning liksom stressrelaterad ohälsa inom socialtjänstens verksamheter är ett synnerligen allvarligt problem."

Hög kvalitet ger en bra arbetsmiljö

Jonas Welander säger att om man som organisation vill leverera en väldigt hög kvalitet gentemot medborgarna, om det är ens yttersta fokus, så kommer också arbetsmiljön att komma på köpet.

- För den här typen av yrken, människobehandlande arbeten, kräver att man har kvaliteten i fokus och om den är i fokus så kommer det också att bli en väldigt bra arbetsmiljö.

- Det är oerhört hedrande att bli uppmärksammad på detta vis, och samtidigt väldigt överraskande. En förhoppning är att resultaten nu får en större spridning och på så sätt kan inspirera till fortsatta förbättringsarbeten för de välfärdsprofessionella, säger Jonas Welander.

Jonas mottar priset på FALF-konferensen vid Högskolan i Gävle den 12 juni.

Forum för arbetslivsforskning

FALF är en mötesplats och en samlande kraft för arbetslivsforskningen i Sverige.

Temat för årets konferens är ”Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?” med syftet att tydliggöra kopplingen mellan arbetslivet och omsorgen om en hållbar livsmiljö för människan.

- Största utmaningen är att få ett arbetsliv där vi håller så länge som krävs av oss. Forskningen kan här bidra till ett bra arbetsliv, där man känner att man utvecklas och där det är kul att gå till jobbet och där man inte far illa, säger Per Lindberg, konferensgeneral och docent i arbetshälsovetenskap.

Han berättar att FALF bildades som en sammanslutning av arbetslivsforskare för att värna om arbetslivsforskningens framtid och inspirera unga forskare att gå in i området.

- Under en följd av år har vi delat ut den här utmärkelsen för att främja unga forskare inom arbetslivsområdet och bidra till att på sikt åstadkomma ett ännu bättre arbetsliv för alla, säger Per Lindberg.

 

FALF -Forum för arbetslivsforskningHögskolan i Gävle

 

För mer information, v v kontakta:
Jonas Welander, doktor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola
Telefon: 021-101309, 073 - 930 24 34
E-post: jonas.welander@mdh.se

Per Lindberg, konferensgeneral och docent i arbetshälsovetenskap
Telefon: 0709–689686
E-post: per.lindberg@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Alice Öberg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)