Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mer konkurrenskraftiga idrottsvetare med ny internationell certifiering

2018-06-13 

Idrottsvetarna vid Högskolan i Gävle har fått en ny kvalitetsstämpel som ökar studenternas möjligheter på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Genom ett unikt samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund kan nu nyutexaminerade och tidigare studenter certifieras som personliga tränare och hälso- och träningsexperter.

Sven Blomqvist, Mikael Westling Söderström och Emil Persson är glada över den nya certifieringen som stärker Högskolans idrottsvetenskapliga utbildning.

Sven Blomqvist, Mikael Westling Söderström och Emil Persson är glada över den nya certifieringen som stärker Högskolans idrottsvetenskapliga utbildning.

– Vi har märkt att studenter allt oftare efterfrågar certifieringar. Med den här nya möjligheten ökar vi studenternas konkurrenskraft samtidigt som det blir ett bevis på att Högskolan i Gävles utbildning håller hög kvalitet, säger Mikael Westling Söderström, adjunkt på idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle.

Höjer standarden på utbildningen

Certifieringen är ett resultat av ett unikt samarbete mellan Högskolan i Gävle, Hälsinglands Utbildningsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Europeactive, som delar ut certifieringen, är en ledande intresseorganisation som bildats av idrottsorganisationer och idrottsutbildare inom EU.

– Det här är jättebra eftersom det gör att vi kan konkurrera på en större marknad. Det höjer standarden och innebär en kvalitetssäkring för utbildningen, säger Emil Persson, som har läst idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle och nu jobbar som personlig tränare i Bollnäs sporthall.

Europeactive har gått igenom Högskolans utbildning till idrottsvetare och bedömt att den uppfyller de krav som de ställer på kompetens för att studenter ska kunna certifieras enligt organisationens högsta standard – ”Advanced Exercise for Health Specialist”.

Ökad status för yrket

Nu kan personer som tagit examen vid idrottsvetenskapliga programmet, både nu och tidigare år, ansöka om att bli certifierade. Det är då en styrgrupp med personer från Högskolan, SISU Idrottsutbildarna och Hälsinglands Utbildningsförbund som bedömer om studenternas resultat uppfyller kraven som Europeactive ställer.

– Att kalla sig personlig tränare kan ju nästan vem som helst göra bara man har läst en kurs på några timmar inom området. En certifiering höjer kvaliteten på yrket personlig tränare, säger, Sven Blomqvist, lektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Den nya kvalitetsstämpeln kommer också att användas i marknadsföring för att locka nya studenter.

– Jag känner inte till någon annan högskola som har den här möjligheten vi nu har fått. På sikt räknar vi tillsammans med Hälsinglands Utbildningsförbund också med att öka vår samverkan med Europeactive när det gäller till exempel vår inriktning på anti-dopning och anpassad fysisk aktivitet, där vi kan bidra med vår kompetens inom dessa områden, säger Mikael Westling Söderström.

Text och foto: Anna Sällberg

Kontaktperson:

Mikael Westling Söderström, adjunkt vid idrottsvetenskapliga programmet, Högskolan i Gävle

E-post: mikael.westling.soderstrom@hig.se

Telefon: 072-2149455

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)