Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barns hälsa i fokus när tre utbildningar samarbetar

2018-07-25 

Förskollärare, socionomer och sjuksköterskor är beroende av varandra i sina yrkesroller. För att barn och unga i förlängningen ska få bästa möjliga stöd och vård ska nu studenter på de tre olika programmen på Högskolan i Gävle börja samarbeta mer redan under utbildningarna.

I år pågår en stor satsning som kallas ”Interprofessionellt lärande” och syftet är att öka samarbetet mellan förskollärar-, socionom- och sjuksköterskestudenter eftersom alla kommer att arbeta med barn och unga på olika sätt i sina framtida yrken.

– Om man får drömma så vore det bästa att de kan ha några gemensamma kurser. I seminarier kan de då diskutera case utifrån sina tre olika professioner. Ett juridiskt exempel kan vara att de i rollspel får träna på anmälningsplikten och hur man hanterar en orosanmälan om man misstänker att ett barn far illa. Då får de redan under utbildningen öva på fall som förekommer i verkligheten, säger projektledaren Bo Söderqvist.

Birgit Lindgren Ödén, Annica Björkman och Sven Trygged är forskarna som jobbar med projektet.

Birgit Lindgren Ödén, Annica Björkman och Sven Trygged är forskarna som jobbar med projektet.

Arbetet omfattar två delar – en forskningsdel och en utbildningsdel. När det gäller forskningen har de tre forskarna Annica Björkman, Birgit Lindgren Ödén och Sven Trygged knutits till projektet. De gör studier där studenter från de tre programmen får jobba praktiskt med exempel och fundera kring hur deras tankesätt ändras när de arbetar tillsammans.

– Det här är tre yrkesgrupper där det råder starka sekretessregler, och det kan skapa en rädsla för att ta kontakt över gränserna. Ett samarbete mellan professionerna gör det möjligt att riva de murarna. Det är särskilt viktigt i dag eftersom andelen utsatta barn som har det svårt ökar samtidigt som resurserna minskar. Då är samarbetet viktigt för att barnen inte ska falla mellan stolarna, säger Annica Björkman, lektor i vårdvetenskap på Högskolan i Gävle.

Sofie Lundström studerar till socionom och deltog i en pilotintervju som forskarna gjorde.

– Det var intressant att höra de andras tankar, och att vi har så olika syn på mycket. Det bevisar hur viktigt det är att samverka i ett tidigt skede för att vi ska kunna ha ett bra arbete framöver, säger hon.

Sofie Lundström läser socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Sofie Lundström läser socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle.

På praktiken under utbildningen har hon märkt att det ute i verkligheten finns en osäkerhet bland dessa yrken när det gäller vem som ansvarar för vad och vilken kunskap varje yrkesgrupp har.

– Det bidrar till spänningar och irritation. Man lägger skulden på varandra för att man saknar kunskap om varandra. Och ett dåligt samarbete drabbar i slutändan barnen, säger hon.

Sofie Lundström tycker att det är bra att socionom-, förskollärar- och sjuksköterskestudenter framöver ska få en större inblick i varandras yrken redan under studierna.

– I dag finns det till exempel en negativ bild av socialtjänsten, att man omhändertar barn. Och många ser en anmälan som en sista utväg och ett hot. Men jag tycker att man ska se det som något som är bra i ett tidigt skede för att hjälpa barnet och undvika en långvarig problematik, säger Sofie Lundström.

Text och foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-07-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)