Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hållbar utbildning i fokus under den internationella konferensen ATEE

2018-08-21 

I en tid med stora utmaningar i skolvärlden tar konferensen ATEE i Gävle grepp om hur vi formar en undervisning som är hållbar och inkluderar alla. Lärare och forskare från hela Europa är på plats för att ta del av de senaste rönen.

Åsa Morberg och Michael Teutsch.

Åsa Morberg och Michael Teutsch.

– Det är väldigt roligt att vi har fått den här konferensen till Gävle. Det här är en konferens där inte bara forskare utan även vanliga lärare har ett intresse av att delta eftersom organisationen har ett golvperspektiv, är praktiskt inriktad och man talar om moderna metoder inom undervisning, säger Åsa Morberg, president för organisationen ATEE som står för Association for Teacher Education in Europe.

Temat är "En framtid för alla – undervisning för ett hållbart samhälle" där man uppmärksammar de snabba förändringarna i samhället. ATEE är en av de äldsta organisationerna i Europa, med huvudsäte i Bryssel.

Stora sociala problem i dag

Det här är den 43:e konferensen sedan starten och det är första gången som ett lärosäte i Sverige arrangerar evenemanget. ATEE:s syfte är att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen i Europa och en av dem som deltar under konferensen är Michael Teutsch, enhetschef vid Europeiska kommissionen i Bryssel.

– Utmaningarna som vi har framför oss är anmärkningsvärda och vi har stora sociala problem runt om i Europa. Fler studenter borde få möjlighet att åka på utbyten till andra länder och dessutom ha rätt till utbildning som håller bra kvalitet.

Erasmus ska förbättras

Han nämner även att man inom EU-kommissionen håller på att gå igenom det europeiska utbytesprogrammet Erasmus.

– Vi kommer att lägga fram ett förslag på förbättringar i programmet. Om man jämför med andra liknande program så är Erasmus redan väldigt bra. Men det kan bli ännu mer inkluderande så att personer, oberoende på vilken social bakgrund man har, ska ha möjlighet att få internationella perspektiv i sin utbildning, säger han.

Text och foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-08-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)