Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stina Oscarson i samtal om företagens ansvar för planetens överlevnad

2018-08-23 

Den 27 augusti möts forskare och politiker på Högskolan i Gävle i samtal om hur vi bäst hjälper företagen att ta sitt ansvar för en hållbar utveckling. Moderator är regissören, dramatikern och debattören Stina Oscarson. 

Stina Oscarsson

Ledande forskning i Gävle

På Högskolan i Gävle finns en stark forskningsmiljö riktat mot hur företag och organisationer hanterar ekologiska, ekonomiska och sociala frågor och hur de bidrar till en hållbar utveckling i samhället.

- Vi behöver uppmuntra tillverkning av produkter som minskar de negativa effekterna i samhället, men ansvaret ligger inte bara hos företagen. Det behövs ett samhällssystem där alla bidrar aktivt för att påverka utvecklingen, säger Agneta Sundström, docent företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Här poängterar hon politikernas stora ansvar för att påverka företagen i rätt riktning. Hur de behöver stödja och framhålla företag som reducerar de negativa konsekvenserna av ekonomisk och teknisk verksamhet.

Berätta om det också 

Forskarna i Gävle har sett att regionala företag som utvecklat produkter som bidrar till att öka hållbarheten i samhället har låg medvetenhet när det gäller att visa och få stöd i att få ut dessa på marknaden.

- Det finns heller ingen gemensam tanke om hur denna typ av produkt kan ges företräde för att främja hållbar teknikutveckling. Här behövs betydligt kraftfullare åtgärder där forskning och politik tillsammans kan bidra, säger Agneta Sundström.

Skyskraporna i Toronto 

Hon vill här också lyfta fram att det inte behöver vara tekniken och produkterna i sig som är skadliga i den teknikutveckling som orsakat stor skada i samhället.

- Det beror ofta på oss människor och vår användning av produkterna. Hur vi kastar plast i sjöar och hav, kör mer än vad som behövs, köper produkter som tillverkats av barn etc.

Nyligen på en konferens i Toronto, Kanada, förvånades hon över alla skyskrapor och hur äldre hus mer eller mindre tillåts förfalla. Denna utveckling, med höga hyror i centrum, har gjort att fattigdomen minskat i stadskärnan men förflyttats till förorter med ökad segregation och sociala problem som följd.

- En konsekvens av ekonomisk-teknisk utveckling, alltså. Skyskraporna som metafor för modernitetssträvan speglar den utveckling vi alltmer möter och som bidrar till konsekvenser i samhället vi sedan har svårt att hantera, säger Agneta Sundström.

--------------------------------------------- 

Workshop 27 augusti

I den första delen diskuterar forskarna:

  • Vilka utmaningar och möjligheter möter näringslivet i omställningen till hållbart företagande?
  • Vilka effekter har omställningen på att skapa jobb och välstånd i samhället?
  • Vilken inverkan har det på människors hälsa och livskvalitet?

I den andra delen ger politiker sin syn på dessa frågor i en sakpolitisk debatt. De diskuterar vad omställningen till ett hållbart samhälle innebär för näringslivet och vilka utmaningar som återstår att hantera.
Bland deltagarna finns Fredrick Federley Europaparlamentariker för Centerpartiet och Jytte Guteland Europaparlamentariker för Socialdemokraterna.


Datum: Måndagen den 27 augusti
Tid: 13.00 -17.30
Plats: Valhall, Högskolan i Gävle

 

----------------------------------------------- 

 

För mer information, v v kontakta:
Marije Renkema Singh, projektledare Hållbara Affärsrelationer vid Högskolan i Gävle
Tel: 079-073 50 65
E-post: marije.renkemasingh@hig.se

Agneta Sundström, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-191 38 50
E-post: agneta.sundstrom@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)