Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Politiker mötte forskare för att diskutera hållbara affärsrelationer

2018-08-28 

Företagare, forskare och politiker behöver samverka mer för att öka och sprida kunskapen om hur näringslivet kan bidra till ett hållbart samhälle. Det var budskapet under den HAR-konferens som anordnades på Högskolan i Gävle under måndagen.

Jens Holm (V), Maria Malmer Stenergard (M), Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S) och Lorentz Tovatt (MP) deltog i debatten.

Jens Holm (V), Maria Malmer Stenergard (M), Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S) och Lorentz Tovatt (MP) deltog i debatten.

HAR står för hållbara affärsrelationer och det är ett gemensamt projekt mellan forskare på Högskolan och företag och organisationer i regionen. Projektet omfattar flera olika delprojekt som handlar om digitalisering, internationalisering och utveckling av hållbarhet för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

– Vi har sett att det behövs en plattform kring företagsekonomiska frågor och att akademin behöver komma ut i samhället mer och möta aktörerna inom området, säger Agneta Sundström, docent och universitetslektor i företagsekonomi.

Viktigt med personliga relationer

Under dagen fick forskare och företagare chans att mötas just med syfte att samverka, då flera pratade om att det i dag är något som man behöver bli bättre på. I dag sitter många småföretagare på sin egen kammare och delar kanske inte med sig av sin kunskap med rädsla för konkurrensen.

– Men det här är människor som egentligen delar samma målsättningar. Och då handlar samverkan mycket om personliga relationer. Ofta talar man om resurser i form av pengar, men det är snarare samverkan, förtroende och kunskap som ska ses som resurser för att företag ska kunna utvecklas, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare, hedersdoktor och vice ordförande i Högskolans styrelse.

Thomas Nylund, förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare.

Thomas Nylund, förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare.

Han nämnde som exempel att Gästrike Återvinnare nu med hjälp av personliga kontakter lyckats börja samverka mer med aktörer i Hälsingland.

Under eftermiddagen anordnades en debatt där politiska talespersoner och Europaparlamentariker mitt i brinnande valtider tagit sig till Högskolan i Gävle för att diskutera vad omställningen till ett hållbart samhälle innebär för näringslivet och vilka utmaningar som finns.

– Vi behöver verkligen koppla ihop forskning mer med politik, det budskapet får vi tydligt från forskarvärlden också. Jag tycker att det i klimatdebatten är för lite fokus på det socialt hållbara samhället. Vi har vissa beteenden i dag som inte är hållbara, säger Jytte Guteland, Socialdemokraternas Europaparlamentariker.

Fokus på klimatet

Det var framför allt klimatförändringarna och hur vi ska hantera dem som stod i fokus under konferensen. Före debatten hade politikerna och övriga deltagare fått höra forskare från Högskolan i Gävle presentera forskning inom bland annat miljö, resursanvändning, miljöteknik, folkhälsovetenskap och energisystem.

– Det är kul att vara här och ta del av det arbete som ni gör här. Jag ser en trend att man inom Europaparlamentet har börjat prata mer om hållbarhet och behovet av att nå det. Vi behöver till exempel fundera på hur vi kan producera sådant som vi måste producera på ett bättre sätt. Och vi behöver stötta små och medelstora företag så att de kan nå sina mål utan att det tar för mycket resurser från dem, säger Fredrick Federley, Centerpartiets Europaparlamentariker och andre vice partiordförande.

Text och foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)