Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I religionsundervisningen ställs mångkulturen på sin spets

2018-09-14 

"Vi ger nu ut en bok som vi tror kan hjälpa lärare hantera det mångkulturella klassrummet, i synnerhet i religionskunskap. Det har varit ett känsligt område, men nu är det dags. Lärarna är helt enkelt inte rustade för det här", säger Peder Thalén, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Religionsklassrummet
Peder Thalén


Peder Thalén är, tillsammans med Olof Franck, docent i Göteborg, redaktör för en ny bok "Interkulturell religionsdidaktik".

Han ser interkulturell religionsdidaktik som ett ganska färskt ämne som blivit mer och mer aktuellt därför att många lärare inte vet hur man ska hantera det mångkulturella klassrummet och i synnerhet i religionskunskap.

- Religionsämnet i sig har ju blivit allt viktigare på senare år. Det har varit mindre prioriterat, men plötsligt kommit i blickpunkten och det gör ju också ämnet mer intressant, säger Peder Thalén.

Lärarna är inte rustade

Tanken bakom en sådan här bok, menar Peder, är dels att ge blivande lärare en chans att känna igen sig och bli lite förberedda men också att få verktyg som kan göra det lite lättare att navigera i klassrummet.

- Jag tror att många blivande religionslärare inte är rustade för det här riktigt och verkligheten kan vara ganska tuff kan jag säga, säger Peder Thalén.

Rapport från verkligheten

Det finns i boken ett kapitel som heter "Interkulturell religionsundervisning i praktiken" Som visar situationer från verkligheten. "Så här kan det se ut och så här kan du göra".

Där beskrivs bland annat en strategi där man inte talar om judendom, kristendom och islam utan om de Abrahamitiska religionerna och på det viset också kan visa på de stora likheterna mellan kristendom och islam.

- Boken tar upp olika problem och jag tror att det här är något som man som enskild lärare gradvis brottas med och måste lära sig hur man ska hantera.

Själva inställningen en kulturkrock

Peder pekar på att det i Sverige finns en ifrågasättande inställning, att man ska distansera sig och kunna ifrågasätta, och att hela den attityden kan vara provocerande i religionskunskapsklassrummet.

- Man är inte van att tänka på sin egen religion i sådana termer. Det är minerat och man måste navigera känslor och veta hur man ska bemöta de här olika attityderna.

Och att man samtidigt måste skapa en tillåtande atmosfär så att man också vågar uttrycka sina åsikter, menar han, är mycket kvalificerat.

- Ja det är verkligen delikat och blir lite grann ett laboratorium för det mångkulturella samhället.

Hur pass tolerant ska man vara?

Detta ska sedan kalibreras med skolans värdegrund och allas lika värde, jämställdhet och så vidare och blir också en fråga om man har rätt att uttrycka vilka åsikter som helst i klassrummet.

- Var ska man sätta gränsen, var ska läraren sätta ner foten, hur pass tolerant och öppen ska man vara? Det är en massa svåra frågor som dyker upp.

Det kan bli aggressiv stämning, menar Peder, och att det i styrdokumenten talas väldigt mycket om tolerans och öppenhet, men att man i praktiken ändå måste sätta gränser,

- Man tar det mångkulturella samhället som en självklarhet och det är inget som ska ifrågasättas. Men vissa saker är inte förhandlingsbara och vissa saker är inte ok och det har varit väldigt magert om hur man ska realisera dessa mål.

Den första boken i sitt slag

Det här är den första bok som kommer i sitt slag inom religionsdidaktik och tanken är att den skall bli en standardbok på alla religionskunskapslärarutbildningar i Sverige.

- Jag tror att vi i vår egen utbildning av religionskunskapslärare verkligen behöver förstärka det här och att man tyvärr kommer ut rätt oförberedd egentligen, säger Peder Thalén.

 

För mer information, kontakta:
Peder Thalén, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 86 45, 079-073 27 70
E-post: peder.thalen@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Skolvärlden
Foto Peder Thalén: Marie Hägg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)