Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur skapar vi en hållbar demokrati?

2018-10-22 

Spännande och intressanta gäster i panelen när den högaktuella öppna seminarieserien om hoten mot demokratin, som startade hösten 2017, fortsätter vid Högskolan i Gävle. Med start 24 oktober, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin.

Dagermanseminarier

24 oktober 2018 - Media, tid och digitalisering

Medverkande: Erik Fichtelius och Tove Lifvendahl

Erik Fichtelius

Erik Fichtelius

Tove Lifvendahl

Tove Lifvendahl

Robotar som köper och säljer aktier på bråkdelen av en sekund. Medier som jagar nyheter och klick snarare än sanning. Medborgare som inte hinner tänka. Är demokratins långsamhet kompatibel med den digitala utvecklingens hastighet?

30 november 2018 - Globalisering, frihandel och makt

Medverkande: Kajsa Ekis Ekman och Jan Sjölund

Vad innebär det för demokratin att ekonomin blir allt mer global? Vad har vi som medborgare egentligen makt över? Vad har våra folkvalda makt över? När upphör demokratin?

10 december 2018 Korruption, tillit och New Public Management

Medverkande: Inga-Britt Ahlenius och Per Kornhall

Demokratin kräver tillit. Tilliten kräver kontroll. Men hur mycket och i vilken form? Var går gränsen där kontrollen i sig börjar korrumpera demokratin?


Helt plötsligt har vi ställts inför faktum att demokratin inte alls är given. Många av dess bärande fundament urholkas och tilltron till själva systemet sviktar.

Då känns det angeläget att, medan tid finns, på olika sätt ringa in vad det är som händer. Vilka krafter som underminerar systemet och vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas och stärkas. Hur vi skapar en hållbar demokrati.

Stina Oscarson
Moderator

Stina Oscarson

Stina Oscarson

Tid: Kl 12.30-14.30
Plats: Seminarieserien hålls i Krusenstjernasalen (23:213) och inleds den 24 oktober.

Alla är varmt välkomna. Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på kaffe & smörgås

 

För mer information, v v kontakta:
Maivor Hallén, bibliotekschef
Tel: 026-64 81 88, 070-605 66 26
E-post: maivor.hallen@hig.se

Bengt Söderhäll, lektor i didaktik
Tel: 026-64 88 69, 076-800 47 72
E-post: bengt.soderhall@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)