Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Kvinnor hamnar ofta i en administrationsfälla"

2018-10-23 

Det tar nästan dubbelt så lång tid för kvinnor som för män att bli professorer inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Dessutom blir kvinnor oftare tillfrågade att ta på sig tunga administrativa uppdrag.

Anna Edin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Gävle.

Anna Edin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Gävle.

Det visar en undersökning som Anna Edin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle, har varit med och genomfört.

– Kvinnor som disputerat i de här ämnena får mer sällan än män rådsanslag till forskning. Det gör att de halkar efter och inte alls får lika stora möjligheter att bedriva forskning. Kvinnor hamnar dessutom oftare i en administrationsfälla då de blir tillfrågade att ta på sig långa administrativa uppdrag under lång tid, något som inte är speciellt meriterande när det kommer till att bli professor, säger Anna Edin.

Hon var en av initiativtagarna till en enkät som hon tillsammans med några kvinnliga kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskap vid andra lärosäten sammanställt och analyserat.

– Vi är ungefär jämngamla och har nyligen blivit professorer de flesta av oss eller håller på att bli det. Då insåg vi att vi är omkring 50 år, medan många av våra manliga kollegor som vi disputerade med har varit professorer rätt länge redan. Vi kände att vi borde göra något på det temat.

Kvinnor får sällan anslag till forskning

De gjorde en undersökning där alla som disputerat i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik i Sverige, 188 personer, erbjöds att svara på en enkät om makt, jämställdhet och framkomlighet i branschen.

– Det första som vi verkligen kunde se var att det är vanligare att män får stora rådsanslag för forskning. Samtidigt fanns det en stor andel kvinnliga forskare inom området som aldrig erhållit forskningsfinansiering. Så det är klart att man då börjar fundera kring att det på något sätt hänger ihop med att kvinnor oftare har administrativa uppdrag, säger Anna Edin.

I den här undersökningen ingick enbart personer inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik, men resultatet bekräftar den tydliga trenden som finns inom akademin.

– Det tar mycket längre tid för kvinnor att bli professorer och docenter än för män. I genomsnitt såg vi att det tar 6–7 år för män och 10–12 år för kvinnor, säger Anna Edin.

Nytt nätverk för att ge varandra stöd

I grundutbildningen är det fler kvinnor än män som utbildar sig inom området, men efter att man disputerat så blir förhållandet totalt omvänt. Ett symposium på det här temat var startskottet för ett nytt nationellt nätverk som nu samlar personer inom medie- och kommunikationsvetenskap från Sveriges lärosäten.

– Tanken är att vi ska ha träffar regelbundet och fokus ligger på mentorskap och hjälp och stöd till varandra inom akademin. Det har inte funnits tidigare. Vi diskuterar också möjligheten att ha ett seminarium där vi ställer männens erfarenheter inom området i fokus, säger Anna Edin.

Text och foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)