Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny tid kräver nya skolor

2018-10-26 

Hur kan den fysiska miljön i skolan hjälpa eller stjälpa undervisning och lärande? Det ska Jan Grannäs och Anneli Frelin, skolforskare vid Högskolan i Gävle, undersöka under det närmaste året.

Modern skolbyggnad

- Vi vill ta tillvara de erfarenheter som redan är gjorda, till exempel när det gäller hur skollokaler används idag. En skolbyggnad är inte bra eller dålig i sig, det beror på vilken slags undervisning som ska bedrivas där och med vilka resurser, säger Anneli Frelin.

Står inför stora investeringar

De vill också studera vilka forskningsresultat som finns inom arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och den fysiska miljöns betydelse för lärandet.

- Vi står inför stora investeringar i befintliga och nya skolbyggnader och vi behöver identifiera var det finns behov av ny forskning om hur vi kan utveckla hållbara skolor för framtiden, också ekonomiskt och socialt hållbara, säger Jan Grannäs.

 

Projektet Bygga skola genomförs i Ifous regi under ledning av arkitekten Suzanne de Laval, Arkitekturanalys. Under hösten genomförs så kallade gåturer med olika representanter inom skolområdet, och en rapport presenteras under våren 2019.


----------------------------------------------------

Ifous är ett fristående forskningsinstitut, där medlemmarna främst är skolhuvudmän, med fokus på innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Fyra skolhuvudmän i Stockholm- och Göteborgsområdet som har ett särskilt intresse av att fördjupa kunskaperna om kopplingen mellan skolans fysiska miljö och förutsättningar för lärande har finansierat projektet.

------------------------------------

Jan Grannäs och Anneli Frelin har under en längre tid genomfört forskningsprojekt om skolans utbildningsmiljö. De ingår i STORIES på HiG, och även i DRAPES, en europeisk forskargrupp med intresse för utbildningsmiljöer.
DRAPES
------------------------------------

 

För mer information vv kontakta:
Jan Grannäs, docent, universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 84 97, 070-518 15 15
E-post: jan.grannas@hig.se

Anneli Frelin, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 81 43, 072-011 74 94
E-post: anneli.frelin@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anneli Frelin

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)