Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårdstipendiater uppmärksammas för studier kring distriktssköterskors arbete

2018-11-09 

Fyra stipendiater fick under fredagen ta emot sina utmärkelser för goda studieprestationer. Stipendiet delas ut genom Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond och det är det enda egna stipendiet som Högskolan i Gävle har.

Anna Andersson, Sara Lindberg, Karin Lundin och Lisa Arvidsson.

Anna Andersson, Sara Lindberg, Karin Lundin och Lisa Arvidsson.

– Det känns jätteroligt för vi har lagt ner vår själ i det här, säger Anna Andersson som tillsammans med Sara Lindberg får stipendium för sitt examensarbete på magisternivå.

De har utbildat sig till distriktssköterskor och tog examen under fredagen. Deras arbete handlar om hur in- och utskrivningen av patienter fungerar för distriktssköterskor mellan primärvård och hemsjukvård.

– Det är ett otroligt högaktuellt ämne. Vi har båda jobbat inom området och upplever båda att överrapporteringarna inte fungerar så bra, säger Anna Andersson.

Vill uppmuntra vidareutbildning

De får nu 16 000 kronor att dela på. Stipendium genom fonden delas ut en gång per år inom Akademin för hälsa och arbetsliv sedan 2003. Det utdelas till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan. Stipendiets syfte är att främja vidareutbildning inom vårdyrket för personer med sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeexamen från Högskolan i Gävle, tidigare Vårdhögskolan eller Sjuksköterskeskolan i Gävle.

Två andra som också fick ta emot stipendium är forskarstuderande Lisa Arvidsson och Karin Lundin som båda utbildade sig till distriktssköterskor vid Högskolan för tre år sedan och nu är nyblivna doktorander inom vårdområdet.

Karin Lundin har studerat hur distriktssköterskor använder kritiskt tänkande och sin analysförmåga i arbetet och vilken efterfrågan som finns på det inom vården.

– Det ligger ju väldigt stor vikt på det vetenskapliga under utbildningen och vi får träna på att vara kritiska. Men min erfarenhet ute i verkligheten är att det kanske inte efterfrågas så mycket. I min studie visade det sig tyvärr att distriktssköterskor hade mycket kunskap som inte kom till sin rätt i arbetet. Arbetsgivaren gav inte heller några förutsättningar för dem att använda de kunskaperna.

Undersökte mammors förväntningar på BVC

Anna Lisa Detlow-Berg var rektor vid sjuksköterskeskolan i Gävle mellan åren 1952 och 1966. Hon avled 1998, 94 år gammal, och testamenterade en summa på en miljon kronor för att främja vidareutbildning inom vårdyrket.

Studenter söker själva stipendiet och vid bedömning läggs särskild vikt vid vilken relevans studentens studieinsats har för vårdyrket och dess utveckling. Karin Lundin och Lisa Arvidsson, som nu studerar på forskarnivå, får 20 000 kronor var i stipendium.

Mitt arbete handlade om vilka förväntningar förstagångsmammor har på kontakten med distriktssköterskor på barnavårdscentralen. Resultatet visade att de har höga förväntningar på deras kunskap och att de ska få en personlig relation, ett bra bemötande och känna trygghet, säger Lisa Arvidsson.

Vill du veta mer om stipendiet?

Text och foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-05-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)