Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi förstår miljöproblemen men vi ändrar oss inte

2018-11-15 

Hållbarhetsutmaningarna bottnar i ett mänskligt beteende som måste förändras, att skapa den beteendeförändringen, säger Noah Linder doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

Noah Linder

Vi förstår men ändrar oss inte

Noah Linder säger att man idag talar mycket om hur den tekniska uppfinningsrikedomen kommer att lösa de utmaningar världen står inför, men att problemet egentligen är att vi inte använder de många tekniska lösningar som redan finns.

- Vi förstår, men vi förändrar oss ändå inte och det är en helt annan barriär och en mycket större barriär än vad jag tror människor inser att det är, det är därför behöver vi psykologin i hållbarhetsforskningen för att hjälpa till att förklara komplexiteten i beteenden och beteendeförändringar, säger Noah Linder.

Nudging - små knuffar för förändring

Noah forskar om hur man kan använda insikter från främst miljöpsykologi, men också beteendeekonomi, för att främja hållbara beteendeförändringar. En av teorierna han använder kallas nudging (en liten knuff i rätt riktning).

Det viktiga i nudgeteorin är att det ska vara små förändringar, de ska vara lätta att undvika och det ska inte handla om ekonomiska incitament.

Mindre tallrik, mindre matsvinn

En studie på matsvinn visade att bara genom att minska storleken på tallrikarna i en hotellbuffé med tre centimeter så minskade matsvinnet med 20 procent. Eller att det om du befinner dig i en affär är troligare att du väljer ett föremål som ligger i ögonhöjd på hyllan.

- Nudge handlar om små förändringar, som kan få ganska stora utslag på beteenden, och om du inte vill göra det här beteendet så kan du lasta på tallriken eller om du inte vill ta de ekologiska varorna så kan du böja dig ner.

En liten knuff ökade sopsorteringen med 25 procent

Han har själv, i ett samarbete med Stockholmshem, fått de boende i en förort att öka sin sortering av matavfall med uppskattningsvis 25 procent. Sorteringsstationer för matavfall hade ställts ut utanför en del av lägenheterna, men det var inte så många som ville använda dem.

Ett informationsblad som försökte förmedla vad människor faktiskt gör, med temat: "Gör det för att dina grannar gör det", skickades ut tillsammans med sorteringspåsar, för att göra det väldigt lätt att börja sortera och skapa en vana.

- Sådana värderingsfria argument riktade till den egna gruppen fungerar ofta bättre än svårkopplade ”rädda miljön-argument”, om mina grannar gör det då borde det vara det rätta beslutet.

Vi behöver normskapande miljöer

Noah tycker ofta att det är otydligt vilket beteende som förväntas i offentliga miljöer och tar exemplet med papperskorgar som smälter in i miljön.

- Om du vill att man ska slänga skräpet i papperskorgar, då kanske det är bättre att göra papperskorgar som syns, då förväntas det beteendet.

Det finns studier som visar hur vissa miljöer kan sätta normer, t.ex. om det är väldigt skräpigt en miljö så tenderar människor att skräpa ner mer.

- Studier har även visat på att om man ser att andra bryter normer, om det till exempel är en massa graffiti på väggarna så kan risken öka att man att slänger skräp på marken. Jag vill vända på det myntet och utforska hur man kan skapa miljöer som främjar hållbara beteenden.

Världens mest hållbara campusområde

Han säger att fysiska miljöer styr vårt beteende väldigt kraftfullt och att nudging har visat det i en mindre skala, men att han senare i sin forskning vill utforska hur man kan tänka när man designar stadsrum eller hela stadsmiljöer för att främja hållbart beteende.

- Hur vi kan designa miljön så att vi främjar de beteenden vi vill se så bra som möjligt, jag tror inte att man tänker så när man designar stadsmiljöer idag.

Till våren bär det av till Singapore, han fått ett samarbete med Nanyang Technological University, ett av världens högre rankade universitet. Där tanken är att göra campusområdet på NTU till världens mest hållbara campusområde.


 

För mer information, kontakta:
Noah Linder, miljöforskare vid Urban Studio Högskolan i Gävle
Tel: 073-724 05 08
E-post: noah.linder@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Bild på Noah Linder kan hämtas här

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)