Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya megastäder för 2.7 miljarder människor till 2050

2018-11-28 

Urban Studio vid Högskolan i Gävle är huvudtalare vid Sveriges viktigaste mötesplats för smarta städer. Jag och Stephan Barthel kommer att ta upp alla utmaningar vi står inför då människan nu påverkar allt på hela planeten, säger Johan Colding som är forskningskoordinator vid Urban Studio.

Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio Högskolan i Gävle, och Johan Colding, forskningskoordinator vid Urban Studio.

Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio Högskolan i Gävle, och Johan Colding, forskningskoordinator vid Urban Studio.

Nya megastäder för 2.7 miljarder människor

Johan säger att fram till 2050 kommer ett nytt landområde, lika stort som den sammanlagda ytan av Frankrike, Tyskland och Spanien, att bebyggas med megastäder för 2.7 miljarder människor.

- Och samtidigt måste vi tänka på klimatförändringarna och försöka få ner utsläppen, hur ska det gå ihop? Det är en huvudutmaning.

Förlusten av den biologiska mångfalden

Han visar på den pågående förlusten av den biologiska mångfalden, att aktuella siffror från IUCN visar att 27 procent av jordens alla kända arter idag hotas av utrotning. En fjärdedel av alla däggdjur är hotade och 40 procent av alla jordens groddjur.

- Det är en enorm artförlust som pågår, tyvärr. Stora delar av regnskogen håller på att dö av torka och avverkning och ändrade nederbördsförhållanden. Man har ju tagit bort de habitat där djuren ska leva.

Digitaliseringen och demokratin

En annan stor utmaning som Johan ser är digitaliseringen som kommer att påverka oss alla. Denna omvandling av allting, på gott och på ont, som vi ser redan nu.

Han uppmärksammar att en stor del av befolkningen idag, 15 procent i Sverige och lika många i USA, vägrar att använda sig av digital teknik. Att en del vägrar och också att en del helt enkelt inte har kapaciteten.

- En stor del av befolkningen kommer att stå utanför detta deltagande och vad händer med demokratin, med sin inneboende långsamhet, då människor nu vänjer sig med direkt respons och vägrar vänta på den reflektion som demokratin behöver.

Jobben

Forskarna undrar också hur det ska gå med våra arbeten? När mer och mer utförs av maskiner och där AI kommer att spela en allt större roll, med förarlösa bilar och bussar med mera.

- Många samhällsfrågor har hamnat i skymundan i förhållande till utvecklingen runt smarta städer och vi i forskarvärlden känner ett ansvar att lyfta fram och debattera detta.

Behövs en bredare debatt

Johan säger att han och Stephan vill identifiera och peka på områden där mer behöver göras för att säkerställa en mer hållbar utveckling av den smarta staden.

- Det måste vara en större samhällelig debatt kring detta. Det kan ju inte bara pågå i det tysta, där bara utvecklarna styr, utan här måste forskarna vara med.

Han säger att i litteratur och forskningsrapporter dominerar datavetenskap och teknik helt och att bara några få procent publicerats inom miljöområdet och att de ekologiska aspekterna är ännu mindre beaktade.

- Det finns alltså väldigt lite som pekar på hur de levande systemen kan främjas av den här utvecklingen och man glömmer bort hur mycket naturresurser all denna infrastruktur kräver.

Kistamässan "Smarta städer"

"Smarta städer", Kistamässan i Stockholm 28-29 november är en konferens och mötesplats för byggandet av den smarta och hållbara staden. Mässan samlar engagerade från hela Sverige, när det när det gäller teknik, IT, byggande och hållbarhet.

Stephan Barthel och Johan Colding är huvudtalare och kommer att tala under rubriken: "Den hållbara staden ur ett social- ekologiskt perspektiv - Vad säger forskningen?"

- Vi vill tala om alla utmaningar vi står inför då människan nu påverkar allt på hela planeten, om den enorma urbaniseringstakt vi ser och som kommer att fortsätta, säger Johan Colding.


Läs mer om Urban Studio här


För mer information, kontakta:
Stephan Barthel, docent i geospatial informationsvetenskap och föreståndare vid Urban Studio, Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se

Johan Colding, docent i naturresurshushållning och forskningskoordinator vid Urban Studio Högskolan i Gävle
Tel: 08- 673 95 39
E-post: johan.colding@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg och Britt Mattsson

Bild på Stephan Barthel och Johan Colding kan hämtas här

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)