Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur rätt klimattänk kan bli fel

2018-12-14 

Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är idag ett faktum och våra utsläpp rubbar naturens balans. Vi måste leva mer resurssnålt, men det gäller att tänka till och välja rätt metoder, säger Mattias Gustafsson, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.

Mattias Gustafsson

När rätt kan bli fel

Mattias har bland annat tittat på vad som händer om man energieffektiviserar i en fastighet. Hur det slår mot fjärrvärmesystemet och hur det förändrar de globala koldioxidutsläppen.

- Säg att man minskar värmeanvändningen i en fastighet, tilläggsisolerar eller byter fönster, och köper en värmepump. Då minskar man den köpta värmeanvändningen väsentligt, men man ökar elanvändningen och den elen kan ju komma från exempelvis ett kolkraftverk.

- Min avhandling visar att produktionen av el har högre globala koldioxidutsläpp än värmen från fjärrvärmenätet.

Gävles fjärrvärmeverk unikt

Han hävdar att Gävles fjärrvärmesystem är unikt då samarbetet med Billerud-Korsnäs ger värme från restprodukter i form av biobränsle och att man inte hugger ner några nya träd till pannan.

- För att det handlar om restvärme, vid produktion av el är det mera fossila bränslen och i fjärrvärmen i Gävle nästan inga.

- Jag säger absolut inte att inte man ska energieffektivisera värmen, för man måste vara resurseffektiv. Men om man tittar på globala koldioxidutsläpp, så är det elanvändning man ska minska och istället öka elproduktionen.

Mätfel drabbar solcellsägare

Mattias har även undersökt hur de vanliga elmätarna fungerar om man har solceller på sitt hus. Han har upptäckt att det kan spela stor roll hur mätarna är konfigurerade och att det gör skillnad för villakunder.

- Man kan få olika resultat på hur mycket el man använder internt och hur mycket man exporterar till nätet, det vill säga olika värde på den el man producerar från solcellsanläggningen.

- Man behöver bestämma reglerna för hur man ska hantera och möta överproduktionen av el, idag har man en skattereduktion som kompenserar det lägre ekonomiska värdet på exporterad el men om den reduktionen sänks eller upphör så kan det finnas ett antal solcellsägare som inte får kalkylen att gå ihop.

Boverket premierar värmepumpar

Han har även synpunkter på hur Boverket beräknar en byggnads energieffektivitet. När man beräknar energieffektiviteten hos en byggnad så premierar Boverkets byggregler värmepumpar framför fjärrvärme och solfångare inom fjärrvärmenätet framför solceller.

- Men då vi har ett extremt bra fjärrvärmesystem här i Gävle med låga koldioxidutsläpp, så bör man kanske prioritera solceller som producerar el istället för solfångare som producerar värme på byggnaden.

- Det är positivt att tillföra el till elsystemet för att trycka bort fossila bränslen och inom fjärrvärmenätet, om fjärrvärmesystemet har låga koldioxidutsläpp, så är det bättre för miljön att satsa på solceller än på solfångare.

En framtida flotta med elfordon

När han simulerat ett framtida scenario om hur elnätet skulle påverkas när man laddar sina elfordon, då kunde han se att elnätet generellt klarar en hög andel elfordon, men att det snabbt blir problem när man kommer ut på landsbygdsnäten.

- Men hur man laddar spelar roll, man ska inte ladda när man har peak-användning på kvällen. Man ska ladda när man har gått och lagt sig, då räcker det bättre även på landsbygden, säger Mattias Gustafsson.

 

-------------

Mattias Gustafsson har varit industridoktorand för Gävle Energi inom Reesbe forskarskola, (resurseffektiva energisystem i den byggda miljön), och han blir den förste industridoktoranden som disputerar. Han går nu tillbaka till Gävle Energi, men kommer att ha delade tjänster på Gävle Energi och på Högskolan i Gävle.

- Jag är anställd av Gävle Energi och arbetade även där innan jag började doktorera. Vi har ett jättebra samarbete och detta är ett så bra sätt att också göra forskningen mera knuten till företagen, säger Mattias Gustafsson.

Mattias Gustafsson försvarar sin avhandling "Energy efficiency measures in the built environment – some aspects to consider in Sweden" fredag den 14 december kl 13:00 i sal 13:111 (Stora Jadwigasalen) vid Högskolan i Gävle.

  • Opponent: Jan-Olof Dahlenbäck
  • Betygsnämnd: Heimo Zinko, Viktoria Martin, Erik Dotzauer
  • Ordförande: Ewa Wäckelgård

 

Kontakt

Mattias Gustafsson, industridoktorand vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-414 04 85
E-post: mattias.gustafsson@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Marie Hägg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)