Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pollinerande insekter ska flytta in hos Gavlegårdarna när Högskolan hjälper till

2019-01-04 

Ett bostadsområde med mer grönska, fler insekter, mindre asfalt och färre bilar. Det är visionen när det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna deltar i projektet Augmented Urbans med Högskolan i Gävle.

Humlor. Insekter. Hållbar stadsutveckling.

Bostadsområdet Hemsta i Gävle ingår i en satsning där Gavlegårdarna vill skapa attraktiva utemiljöer för de boende.

– Högskolan gör forskningen och vi bidrar med utemiljöer och hyresgäster som kan och vill vara med och påverka sin utemiljö. Hemsta är i dag ett välskött område där många trivs men där utemiljön kanske är lite tråkig. Dessutom är det ett strategiskt område som vi satsar på och där det kommer att hända mycket framöver, säger Mattias Janson, chef för projektavdelningen på Gavlegårdarna.

Vill öka stadens motståndskraft

Projektet Augmented Urbans är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna och Gävle kommun. På lång sikt är syftet att förbättra stadens motståndskraft, ”resiliens”. Projektet ingår även i Högskolans nya stora forskningsprogram Urban Studio med fokus på hållbar stadsutveckling.

Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle

Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

– Dagens utemiljöer är ofta problematiska. De är inte hållbara och inte resilienta. Vi behöver ta vara på pollinerande insekter och utnyttja våra miljöer på ett bättre sätt så att de blir mer hållbara, säger Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Hyresgäster får tycka till

Augmented Urbans är del av det stora EU-finansierade projektet Central Baltic Interreg och förutom Gävle ingår städerna Helsingfors, Tallinn, Cesis och Viimsi.

Trädgårdskonsulten Gunilla Welin Brook är knuten till Gavlegårdarna och hon har deltagit i flera workshops inom Augmented Urbans som arrangerats vid Högskolan i Gävle. Hon brukar vara med vid projektering och utformning av nya utemiljöer åt bostadsbolaget.

Gunilla Welin Brook, trädgårdsarkitekt. Deltar i projektet Augmented Urbans med Högskolan i Gävle.

Gunilla Welin Brook, trädgårdskonsult.

– Vi vill se mer gröna ytor, färre bilar, mindre asfalt och mindre betong. Målet är att få in fler arter av pollinerande insekter och fler växtarter som lockar och gynnar de pollinerande insekterna. På så sätt kan vi få en mer ekologisk, ekonomisk, hållbar och resilient utemiljö. Man kanske kan byta ut klippta ytor mot ängsytor. Ängsytor är ju rena rama himlen för pollinerande insekter, säger hon.

En grupp med personer som bor i Hemsta kommer att få vara med och tycka till och bidra med idéer kring sin framtida utemiljö.

– Det handlar om boendedemokrati. Har vi en ängsyta kan vi kanske göra en gångväg genom den så att man kan promenera där. I dag är det inte självklart för alla att vistas i naturen men det gynnar alla att ha mer grönska i sin omgivning, säger Gunilla Welin Brook.

Text och foto: Anna Sällberg

Kontakt

Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle

Mobil: 070-600 96 68

E-post: marita.wallhagen@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)