Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Distansarbete kan göra dig trött och stressad

Linda Widar, doktorand, Akademin för hälsa och arbetsliv. Forskar om distansarbete.

Linda Widar, doktorand vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

2019-03-22 

Att sitta hemma och jobba i stället för att åka till en arbetsplats kan bidra till en ökad känsla av trötthet och stress. Det visar en första studie som är en del i ett större forskningsarbete om distansarbete bland universitetsanställda som doktoranden Linda Widar jobbar med på Högskolan i Gävle.

För många känns det nog som en frihet att kunna sitta hemma och jobba med jämna mellanrum i stället för att åka till kontoret varje dag. Men den flexibla arbetsformen verkar inte bara vara frid och fröjd.

I en första enkätstudie som Linda Widar genomfört bland adjunkter, lektorer och professorer på sex olika högskolor och universitet i Sverige bad hon deltagarna att själva svara på frågor om stress, hälsa, motivation, belastning och balans kopplat till arbetet. Genom enkäten undersökte hon då om det fanns någon skillnad i de faktorerna beroende på hur mycket deltagarna arbetade på distans.

– I resultatet kunde vi se att det var en ökad frekvens av trötthet och stress bland dem som jobbat på distans mycket, i det här fallet personer som arbetat på distans flera gånger i veckan. De skattade att de var mer trötta och stressade. Det är intressant, säger Linda Widar.

 

Hushållssysslor hemma kan påverka

Hon betonar att det kan finnas många orsaker bakom och i den tredje studien i hennes forskning är syftet att få en större förståelse för personernas upplevelser av distansarbete och varför de valt den arbetsformen.

– Tittar man på tidigare studier kan det till exempel handla om arbetsfördelningen i hemmet. Familjesituationen kanske ser ut på ett visst sätt så att man distansarbetar för att man behöver vara tillgänglig i hemmet. Då kan hushållssysslorna vara ett påverkande moment. Tröttheten kan nog bero mycket på resorna.

Mätutrustning. Saliv. Puls. Rörelsemönster. Linda Widar. Distansarbete.

Med den här utrustningen kan Linda Widar mäta deltagarnas puls, rörelsemönster och undersöka kortisolnivåerna i saliven.

Linda Widar talar även utifrån egen erfarenhet. Hon bor själv i Malmö och distansarbetar regelbundet därifrån. Hon har en lägenhet i Gävle som hon bor i när hon jobbar på plats på Högskolan i Gävle.

– Nu försöker jag att vara i Gävle under längre sammanhängande perioder, men det är ganska slitsamt. Enkel resa med tåg tar 6,5 timme. Man blir väldigt styrd av sitt arbete och det blir som att hela livet handlar om att anpassa sitt liv efter sitt arbete för att det ska funka. Det är en utmaning, men det är också självvalt.

Höga kortisolvärden bland distansarbetarna

Hon hoppas att hennes forskning i framtiden ska kunna användas som en kunskapsgrund och att man utifrån den ska kunna utveckla riktlinjer med rekommendationer kring hur distansarbete kan utformas, så att människor som distansarbetar kan ha en god arbetsmiljö och hälsa.

– Det här ämnet ligger mycket i tiden eftersom det är en arbetsform som alltfler arbetsplatser erbjuder. Dessutom är distansarbete och dess effekter på hälsan ett relativt outforskat område, särskilt bland yrkesgruppen universitetsanställda.

I den andra studien som hon jobbar med nu har hon rest runt till högskolor och universitet och samlat in salivprover för att mäta kortisolnivåer hos dem som deltar i forskningen.

– Det jag kan säga utifrån kortisolproverna grovt sett är att det verkar som att de som arbetar på distans har högre kortisolvärden i saliven, vilket kan vara en indikation på att de upplever mer stress.

Hur är det att jobba som doktorand?

– Det är lika delar hopp och förtvivlan på något vis. En skräckblandad förtjusning. Att jobba som doktorand är fantastiskt på så vis att jag får lära mig så otroligt mycket hela tiden. Man blir väldigt utmanad och tvingas försätta sig i väldigt obekväma och jobbiga situationer som att stå och prata inför mycket folk eller föreläsa på engelska. Sedan är det ju en tidspress. Jag har ett visst antal år på mig att prestera en viss produkt, så det är lite blåslampa i nacken. Sedan ingår det i min tjänst att jag får undervisa mycket och det tycker jag är väldigt roligt.

Text och foto: Anna Sällberg

Kontakt

Linda Widar

Doktorand, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Mobil: 072-856 02 72

E-post: linda.widar@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)