Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

”Bra gjort för Gävle” – Högskolan pristagare

2019-03-26 

Näringslivsfrukosten lockade drygt 170 personer när Företagarna, Gävle kommun och Gävles Företagarförening bjöd in till frukost med fokus på framtidens näringsliv i Gävle. Högskolan tilldelades utmärkelsen ”Bra gjort för Gävle”.

Priset ”Bra gjort för Gävle” delas sedan 2015 ut av Gävle kommun med syftet att lyfta personer, föreningar och organisationer som jobbar för att få Gävle att växa. Motiveringen till Högskolan i Gävle:

Ett forskande förhållningssätt, väletablerade former för samverkan med näringslivet samt specialkompetens hos lärarna inom en imponerande bredd av ämnen. Men även ett jämställdhets­perspektiv som är väl förankrat i verksamhetsplanering, möjlighet för studenterna att aktivt ta del i utvecklingsarbete och god arbetsmiljö med långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.

Det är några av de saker som ligger till grund för att Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Högskolan i Gävle tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen. Beslutet lyfter Högskolan i Gävle och är samtidigt ett stort steg framåt i framtidens arbetsmarknad i hela Gävleborgs län.

Bra gjort för Gävle tilldelas därför Högskolan i Gävle.

Priset "Bra gjort för Gävle" tilldelas Högskolan i Gävle. Priset mottogs av Högskolans prorektor Lars Bengtsson och Magnus Isaksson, professor i elektronik

Priset "Bra gjort för Gävle" tilldelas Högskolan i Gävle. Priset mottogs av Högskolans prorektor Lars Bengtsson och Magnus Isaksson, professor i elektronik.

Högskolans prorektor Lars Bengtsson och Magnus Isaksson, professor i elektronik, tog emot priset.

– Det är hedrande, inspirerande och det värmer, säger prorektor Lars Bengtsson.

Näringslivets utmaningar och tillgångar

På uppdrag av Gävle kommun har Sweco gjort en analys av hur näringslivet i Gävle kan komma att se ut i framtiden. Resultatet redovisades under Näringslivsfrukosten. Emma Andersson, samhällsanalytiker på Sweco, berättar att förändringar i näringslivet ställer nya krav på attraktionskraft och livsmiljö. Hon menar att insatser för att stärka näringslivet är avgörande. I Swecos analys framkommer det att kärnan i Gävles näringsliv är bygg, logistik, hotell och restaurang samt myndigheter. Tillväxtpotential finns inom utbildning, vård och omsorg samt myndigheter.

Gävles största hinder för tillväxt är kompetensbrist och matchningsproblematik. Swecos rekommendationer för att stärka näringslivet är att höja kompetensnivån och att utgå från det näringsliv som finns. Kompetensbristen är ett stort problem, där har Högskolan en central roll.

– På Högskolan försöker vi bidra med kompetenshöjning och tillväxt genom våra
16 000 studenter. Tillståndet att utfärda civilingenjörsexamen är en viktig kvalitetsstämpel på att vi är ett stort lärosäte. Vi gör allt vi kan för att öka kompetensförsörjningen i regionen, avslutar Lars Bengtsson, prorektor på Högskolan i Gävle.

Läs mer om Högskolan i Gävles rätt att utbilda civilingenjörer

Text: Stina Lilja

Foto: Marie Hägg

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)