Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Unik testrigg för kvalitetsstål invigs på Högskolan i Gävle

2019-04-04 

- Den här testriggen är helt unik och så efterlängtad av industrin, den är stor och här kan metallföretagen testa specialstål med en exakt kylkurva, säger Bahram Moshfegh professor i energisystem och projektledare vid Högskolan i Gävle.

Vid riggen, doktoranderna i energisystem, Mohammad Jahedi och Robert Johansson

Vid riggen, doktoranderna i energisystem, Mohammad Jahedi och Robert Johansson

Bahram Moshfegh, Högskolan i Gävle

Bahram Moshfegh, Högskolan i Gävle

Bahram Moshfegh säger att testriggen är unik på två sätt, dels då den är så stor att metallföretagen kan testa objekt som i storlek kommer ganska nära färdiga industriprodukter, och dels att kylningen kan varieras så att den möjliggör tester med exakta kylkurvor.

- Kylningen som kan varieras med alla tänkbara parametrar och sedan storleken, det är unikt i Sverige och vi har inte sett något i den utformningen någon annanstans i världen heller, säger Bahram Moshfegh.

- Metallföretagen får idag testa i sina anläggningar och de kan inte variera alla parametrar när det är full process igång, så den här helheten finns inte hos dem.

En nationell resurs alla pratar om

Projektet har från början varit ett samarbete med stålindustrin, med forskningsbidrag från Energimyndigheten. Inledningsvis med Ovako, Höganäs och med SSAB, till att nu handla om ett trettiotal metallföretag. Han säger att testanläggningen kan vara en nationell resurs för stora och små- och medelstora företag.

– De har en färdig produkt som de kan komma till oss och testa, vi hjälper dem med utveckling av kyltekniken, stålets egenskaper bildas med kylningen.

Många pratar om testriggen i Gävle, bland annat Jernkontorets forskningschef Gert Nilsson som även kommer att tala vid invigningen. Jernkontoret är stålindustrins branschorganisation.

– Deras intresse visar på den betydelse Högskolans testanläggning har för stålforskningen, förklarar Bahram som också avslöjar att det finns ytterligare en testrigg på Högskolan i Gävle, för långa produkter som rör, stång och balk. Båda riggarna kommer att visas vid invigningen.

– Med dessa två riggar kommer vi att täcka en stor del av sortimentet för stålindustrin, våra doktorander kommer att fortsätta sin forskning och också publicera allmän kunskap som är viktig för området.

Svenskt stål biter fortfarande, men..

Konkurrensen ökar hela tiden från nya länder, säger Bahram, och pekar på att Kina, som med sina resurser, nu även börjat med specialstål. Det är helt avgörande för svensk stålindustri att hela tiden forska och vidareutveckla sina produkter, slår han fast, och att det då är specialstål som gäller.

- Det svenska stålet biter fortfarande, men konkurrensen hårdnar och här får stålindustrin möjlighet att på hemmaplan genomföra forskning och utveckling för kylning av specialstålet, säger Bahram Moshfegh.

Gert Nilson, Jernkontoret

Gert Nilson, Jernkontoret

Jernkontoret: "Jättebra av Högskolan i Gävle"

Här får vi en möjlighet att få fram egenskaper i stål som är intressanta och också hitta nya profiler för många olika typer av stål, säger Gert Nilson, forskningschef vid Jernkontoret,

Det är jättebra att Högskolan i Gävle tar det här initiativet, den här typen av neutrala mötesplatser behövs för att man ska kunna vara innovativ.

- Jag ser detta som ett väldigt bra exempel på högskolans samarbete med industrin. Högskolan i Gävle visar att de hör till dem som är duktiga på att räcka ut handen till det omgivande samhället.

Olov Fernquist, SSAB

Olov Fernquist, SSAB

SSAB: "Otroligt kompetenta forskare på Högskolan i Gävle."

- Vi på SSAB får nu en möjlighet att kartlägga och verifiera våra produkter, för oss är det annars i det närmaste omöjligt att göra faktiska mätningar, säger Olov Fernquist, projektledare för kylprojektet vid SSAB.

Han säger att de deltagit i utformningen av testriggen och nu planerar att köra testserier för att kunna simulera det de har i sina linjer idag och den framtida utvecklingen.

- För SSAB är det väldigt viktigt att ligga i framkant och få möjlighet att utveckla de material som marknaden efterfrågar. Vi har fått stort gehör i samarbetet med Högskolan i Gävle och de har otroligt kompetenta forskare som kompletterar SSABs interna forskningsresurser för att skapa applicerbara resultat, i såväl utrustning som processtyrning, säger Olov Fernquist.

Kontakt

Bahram Moshfegh, professor i energisystem och projektansvarig vid Högskolan i Gävle
Telefon: 070-846 46 47
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

Stina Lilja, kommunikationsstrateg vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-915 05 50
E-post: stina.lilja@hig.seText: Douglas Öhrbom
Foto riggen: Marie Hägg
Foto Bahram Mosfegh: Teiksma Buseva
Foto: Olov Fernquist: Hasse Eriksson

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)