Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskning flyttas närmare skolfältet i stor satsning

2019-04-18 

Integration, elevers måluppfyllelse och brist på lärare och förskollärare är områden där skolorna i Gävleborg står inför stora utmaningar. Genom ett nytt avtal mellan Högskolan i Gävle, länets kommuner samt Älvkarleby och ett utbildningsförbund ska praktiknära forskning bidra till att möta de utmaningarna.

Signhild Olsson, Göran Fransson och Catarina Carlsson, involverade i RucX.

Signhild Olsson, Göran Fransson och Catarina Carlsson är involverade i RucX.

RucX är ett organ för samverkan mellan huvudmän för skolor, förskolor och Högskolan i Gävle. I RucX-regionen ingår alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby och Hälsinglands utbildningsförbund. Områden som man framför allt samverkar inom är marknadsföring av lärarutbildningar, forskning, skol- och kompetensutveckling och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter.

– Det här är en väldigt stor samverkansfunktion som jag brinner för att göra mer känd. Vi har flera inarbetade delar som fungerar väldigt bra, men många kanske inte känner till dem. Nu går vi dessutom in i ett skede som vi kallar RucX 2.0 där vi vill försöka bygga upp en skolutvecklingsmiljö, sprida mer information om våra samarbeten och hitta nya vägar för att möta varandra, säger Signhild Olsson, tillförordnad verksamhetsledare inom RucX.

Ökat inflytande från lärarna

Det här året pågår ett försök i regionen utifrån ett ULF-avtal (utbildning, lärande och forskning). Det är en nationell försöksverksamhet för att få till praktiknära forskning.

– Vi vill försöka hitta nya sätt att samarbeta kring strukturer och kulturer för forskning. I stället för att det alltid ska vara forskarna som bestämmer vad de ska forska om, som det vanligtvis är, vill vi öka inflytandet från utbildningssektorn, säger Göran Fransson, professor i didaktik och forskningsledare inom utbildningsvetenskap.

Tanken är att lärare och andra som jobbar inom skola eller förskola ska vara mer involverade i den forskning som görs och att forskningen ska vara mer tillgänglig och möjlig att ta vara på rent praktiskt i undervisningen till exempel.

En stor del i RucX handlar även om kompetensutveckling och Högskolan i Gävle ordnar ofta olika typer av uppdragsutbildningar efter behov, till exempel på uppdrag från Skolverket.

Digitala verktyg i lärandet

Ett exempel på en uppdragsutbildning som erbjuds är ”Game based learning”. Den handlar om hur mekanismer och beteenden från spelens värld kan användas för lärande inom förskola, fritidshem och förskoleklass upp till och med årskurs 3.

– I de här åldrarna använder de ofta digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt och fokus nu ligger på produktion i stället för konsumtion, säger Signhild Olsson.

Under 2019 gör ansvariga för RucX en Eriksgata till kommunerna för att sprida information om arbetet. Ett särskilt avtal är tecknat med Gävle kommun där forskare på Högskolan ska samarbeta med kommunen kring två forskningsprojekt som rör värderingsgrunder och digitalisering.

Fokus på ökat samarbete

RucX finansieras genom bidrag från kommunerna, pengar från Högskolans akademi för utbildning och ekonomi samt genom uppdragsutbildningar.

– Många skolor vill jobba med forskning, men när de knappt får ihop sina egna budgetar har de inte särskilt stora resurser att lägga på forskning. Nu vill vi uppmuntra till innovativt lärande, samarbete kring forskning med små resurser och kring gemensamma projektansökningar, säger Göran Fransson.

Text och foto: Anna Sällberg

Kontakt

Signhild Olsson, tillförordnad verksamhetsledare inom RucX

Telefon: 026-64 89 76

E-post: signhild.olsson@hig.se

För mer information om RucX verksamhet, gå in på: www.hig.se/rucx.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)