Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktoria Waagaard vill få in mer språkbaserat lärande i undervisningen

2019-05-02 

Språket är ofta avgörande för att en elev ska kunna ta till sig ny kunskap. Didaktikdoktoranden Viktoria Waagaard vill ge elever verktyg för att kunna utveckla sitt språk och hon ser skolan som ett växthus för framtiden.

Viktoria Waagaard. Doktorand i didaktik, svenska språket som inriktning.

Vid Högskolan i Gävle pågår nu ett större projekt med namnet ”Språket som nyckel” med syfte att driva praktiknära forskning inriktad på flerspråkighet i skolan. Fyra doktorander ingår i projektet och alla forskar med olika inriktningar inom svenska språket. Målet är att deras studier ska bidra till kunskap om vilka metoder som verkar fungera bra när en person ska lära sig ett nytt språk.

– Jag tittar särskilt på samhällskunskapsämnet och vilka inslag i undervisningen som fungerar för elever som har svenska som andraspråk. Jag vill ta med mig de inslagen till ett ”vanligt” klassrum, för vi ser att de fungerar bra även där, säger Viktoria Waagaard som är en av doktoranderna.

Många flerspråkiga elever i dag

Hon sprudlar av tankar och idéer när hon pratar om vikten av att jobba med språkinriktat lärande i skolan.

– I ett vanligt klassrum i Sverige i dag har vi ofta cirka 25–28 elever och av dem kanske 6–8 är flerspråkiga. Det måste vi planera för i undervisningen så att alla får med sig språket så mycket som möjligt. Det som gynnar flerspråkiga elever gynnar också svenskspråkiga elever, särskilt dem som har större behov av stöd, säger hon.

Samhället har förändrats och skolan likaså.

– Det ser inte ut nu som det gjorde för 30 år sedan, men en del undervisar kanske på samma sätt. Många anpassar sig förstås men vi måste se det klassrum som vi har i dag och utforma villkoren för undervisning på ett så bra sätt som möjligt utifrån det heterogena och flerspråkiga klassrummet vi ofta har.

Nu står Viktoria Waagaard med en fot i den akademiska världen och en fot i klassrummet. Och det är just den kombinationen som hon trivs med. Med en bakgrund som lärare i svenska och franska och ett stort intresse för att jobba språkutvecklande kändes det spännande men också utmanande för henne att bli doktorand inom didaktik.

Viktoria Waagaard. Doktorand i didaktik, svenska språket som inriktning.

– Det känns meningsfullt att jobba praktiknära mot skolan och få ut forskningen så att den förhoppningsvis kommer till nytta. Vi vet att språket är otroligt viktigt för att lyckas i olika ämnen och då är det viktigt att titta på vilka faktorer som gynnar språkutveckling, säger hon.

Kommunikationen i klassrummet är till exempel en del som hon tittar på. Där skiljer man mellan vardagsspråk (som vi talar hemma), skolspråk (där vi använder ord som redogöra, redovisa och framför allt) och ämnesspråk (inom samhällskunskapen kan det vara ord som demokrati, riksdag och regering).

– Det är viktigt att man inte stannar i vardagsspråket utan man behöver jobba mycket med skolspråk och ämnesspråk. Elever måste få använda orden de lär sig, både genom att prata och att skriva orden, säger hon.

Digitaliseringen påverkar läsandet

Viktoria Waagaard bor i Hudiksvall och de 20 procent i hennes tjänst som är utöver doktorandstudierna använder hon till att sprida kunskap, vara ute på skolor, föreläsa och träffa skolledare och lärare i kommunen. I studierna kommer hon även att följa en 7–9-klass under tre år för att se hur de jobbar med språkinriktat lärande.

– Jag ser skolan som Sveriges viktigaste arbetsplats. Den är växthuset för framtiden. Lärarutbildning är också otroligt viktigt för framtidens lärande och unga. Låter jag visionär? frågar hon med ett leende.

Med sin forskning hoppas hon kunna sätta språket mer i fokus i undervisningen. Dagens pågående digitalisering i samhället gör att elever ständigt har skärmar runt omkring sig och är uppkopplade. Det påverkar även läsandet, tror Viktoria Waagaard.

– Jag tror att man läser och skriver mer, men på ett annat sätt. Man djupläser inte och får inte den här ordförståelsen och meningsbyggnaden som är så viktig. Men vi lever i det samhälle vi lever. Många ungdomar i dag är väldigt medvetna och kan och vill mycket. Det handlar om att skolan behöver hjälpa alla grupper så att vi får så många som möjligt, så långt som möjligt.

Text: Anna Sällberg

Foto: Britt Mattsson

Kontakt

Viktoria Waagaard, doktorand i didaktik med inriktning på svenska språket

E-post: viktoria.waagaard@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)