Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt kvitto på Högskolans framgångsrika arbete med hållbarhet

2019-06-19 

Högskolan i Gävle har tilldelats ett nytt certifikat som bevis på att lärosätet har ett ledningssystem där hållbarhet integreras i undervisning och forskning i samverkan med det omgivande samhället.

Jenny Riddarström, tf. chef för ledningskansliet. Visar det nya certifikatet Högskolan fått efter miljörevisionen.

Jenny Riddarström, tillförordnad chef för ledningskansliet, med det nya certifikatet.

Det innebär att Högskolan nu är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015, precis som tidigare, i tre år framåt.

– Det här är ett tydligt bevis på att arbetet med hållbar utveckling är viktigt för Högskolan. Certifikatet är både glädjande för det genomförda arbetet efter den senaste certifieringen och ett förpliktande för det kommande arbetet, säger Jenny Riddarström, tillförordnad chef för ledningskansliet och ”ägare” av miljöledningssystemet.

I början av maj i år genomförde två revisorer från företaget Intertek en extern miljörevision, som gällde omcertifiering, på Högskolan. Alla verksamheter inom organisationen granskades och utfallet blev positivt.

Behöver bli mer medvetna om risker

När resultatet presenterades var rekommendationen att Högskolan i Gävle ska fortsätta att vara certifierad enligt ISO 14001, men det fanns två mindre avvikelser där ledningen nu har fört en diskussion och kompletterat med uppgifter.

– Den ena avvikelsen var att vi inte kunde uppvisa en tydlig riskmedvetenhet i vårt hållbarhetsarbete, ”om det här inte funkar, vad gör vi då?”. Vi har mål för verksamheten och aktiviteter för att uppnå målen, men vi behöver se över om det kan finnas potentiella risker att vi inte kan genomföra aktiviteterna eller uppnå målen, säger Jenny Riddarström.

En konkret åtgärd är att Högskolan kommer att föra in riskbedömning som en del i verksamhetsplaneringen. Ett mål är också att arbeta med en ökad medvetenhet inom hela organisationen kring riskbedömning vid övergripande processer.

Har ett ansvar att jobba med hållbarhet

Den andra avvikelsen handlade om att de planerade möten med en rad standardpunkter som gäller ledningens genomgång av miljöledningssystemet inte hade följts ordentligt. Det berodde bland annat på att nyckelpersoner hade slutat. Nu ska det löpande arbetet återupptas och möten för detta har bokats in.

– Vi fortsätter att tydliggöra och integrera hållbarhet i utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Oavsett certifieringen är hållbarhet något som är viktigt för Högskolan och vi har ett stort ansvar. För vår gemensamma framtid är det inte valbart att arbeta med hållbarhet, utan ett måste, säger Jenny Riddarström.

Text och foto: Anna Sällberg

Kontakt

Jenny Riddarström, tillförordnad chef för ledningskansliet

Telefon: 026-64 86 75

E-post: jenny.riddarstrom@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)