Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan i Gävle är ett av landets mest effektiva lärosäten

2019-06-26 

Högskolan i Gävle tillhör landets mest effektiva lärosäten, det visar Riksrevisionens granskning av de svenska universitetens och högskolornas produktivitet.


Rapporten berör åren 2011 till 2016 och visar hur svenska lärosäten presterat, när det gäller studenternas avklarade poäng, antal disputerade, samt hur många forskningsartiklar som publicerats vid lärosätet.

– Jätteroligt och en konsekvens av det strategiska och målmedvetna arbete vi bedrivit, framförallt för att bättre matcha våra utbildningar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, säger Micael Melander, förvaltningschef vid Högskolan i Gävle.

– Det här visar också att små och medelstora högskolor kan vara väl så effektiva som de stora och vi har alla kompetenta medarbetare att tacka för framgångarna.

Sverige hävdar sig bra

Svenska lärosäten hävdar sig väl i en nordisk jämförelse, visar Riksrevisionens granskning. Endast Danmark har en högre genomsnittlig effektivitet vid sina lärosäten, med en förbättringspotential på sex procent. De granskade lärosätena i Sverige kan förbättra sin effektivitet med sju procent, de norska med tio och de finska med 18, enligt Riksrevisionen.

– Vi kan se ett samband mellan personalomsättning och effektivitet och man kan tänka sig att mindre lärosäten kan vara mer effektiva med de resurser man har, säger Christian Andersson, projektledare för granskningen.

Högskolan i Gävle hör till de mest effektiva

Förbättringspotentialen är dock ojämnt fördelad. Till de mest effektiva lärosätena hör Uppsala universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan i Gävle och Högskolan Kristianstad.

Kontakt

Micael Melander, förvaltningschef vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 05
E-post: forvaltningschef@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)