Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan flaggar för allas lika värde

Rektor Ylva Fältholm hissar regnbågsflaggan på Högskolan

Rektor Ylva Fältholm hissar regnbågsflaggan på Högskolan i Gävle.

2019-08-15 

’’Vi hissar flaggan för att vi är ett lärosäte som präglas av öppenhet, tillit och respekt.’’ Nu vajar regnbågsflaggan på Högskolan i Gävles campus. Detta görs för att uppmärksamma Gävle Pride som pågår.

– Högskolan i Gävle är ett lärosäte där studenter och medarbetare ska känna sig trygga oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi hissar flaggan för att vi är ett lärosäte som präglas av öppenhet, tillit och respekt. Det är en självklarhet att hissa flaggan eftersom det är en viktig manifestation för principen om alla människors lika värde, rätten att leva öppet utan diskriminering, rätten till personlig frihet och yttrandefrihet, som är själva grunden för ett öppet demokratiskt samhälle, säger Kajsa Svaleryd, samordnare för lika villkor vid Högskolan i Gävle.

En arbetsmiljö fri från diskriminering

Högskolan i Gävle är en högskola där många människor har olika bakgrunder och olika erfarenheter. Högskolan har 16 000 studenter och 750 medarbetare, där ingen är den andra lik. Lärosätet värdesätter olika erfarenheter och perspektiv och ser det som väsentliga bidrag för att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet.

– Varje lärosäte ska sträva efter att tillhandahålla en attraktiv studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och som ger lika villkor och samma möjligheter för alla. Alla medarbetare och studenter har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi hissar flaggan för allas lika värde, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Gävle Pride pågår mellan den 15-18 augusti.

Publicerad av: Stina Lilja Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)