Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Industridagen – Alla förväntningar har överträffats

2019-09-17 

Med statsminister Stefan Löfven i spetsen kommer delar av regeringen till Industridagen i Sandviken, det gör även näringslivstoppar från hela landet. Det är svensk industris största evenemang med avgörande aktörer och nyckelpersoner på plats för att säkerställa landets kompetens och kunskapsnivå. Högskolan i Gävle är en av medarrangörerna.

Illustration Industridagen Industridagen

Med några veckor kvar till Industridagen i Göransson Arena i Sandviken den 30 september är det sedan länge fullsatt. Mer än 550 deltagare är anmälda till det största arbetsmötet i landet. Den regelbundet återkommande Industridagen samlar aktörer från företag, bransch- och arbetsgivarorganisationer, fackförbund, politik, region, akademi och utbildning.

Det gemensamma målet är att ta fram en handlingsplan för livslångt lärande för anställda inom industrin. Fokus ligger på den industriella omvandlingen och vikten av kompetenshöjning för att globalt behålla konkurrenskraften.

Så ska vi lära för livet

Förmiddagen kommer att ägnas åt omvärldsspaningar, inspel och utmaningar genom medverkan av bland annat näringsminister Ibrahim Baylan, Helena Stjernholm, vd Industrivärden, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket och Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology.

Under eftermiddagen är det skarpt arbetsmöte, från ord till handling. Det blir rundabordssamtal där deltagarna diskuterar olika frågor, exempelvis hur vi skapar en effektiv samverkan som stödjer Sveriges kompetensutveckling och en skarp handlingsplan för livslångt lärande kommer att tas fram.

– Tillsammans ska deltagarna vid varje bord identifiera och hitta lösningar för de hinder som finns för livslångt lärande för att sedan ge tydliga uppdrag till statsministern och företrädare för olika branscher och högskolesektorn, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

– Det bygger på att många från högskolan medverkar och tillsammans med landets utbildnings- och forskningsledare ger väsentliga bidrag i dialogen. För att högskolan fortsatt ska spela en central roll när det gäller kompetensförsörjning och kunskapslyft behövs bred samverkan med andra aktörer.

Statsministern tar emot handlingsplanen

Efter rundabordssamtalen avslutas dagen med ett tal av statsminister Stefan Löfven. Han kommer också att få ta emot och summera den plan som tagits fram under industriåret 2019.

Det råder inga tvivel om att intresset för evenemanget är stort. Alla förväntningar har överträffats. Industridagen var fullbokad i mitten av augusti och fler platser ordnades. För att möta den höga efterfrågan att få delta finns en väntelista och det arbetas för att ta fram fler platser.

Text: Stina Lilja

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)