Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pedagogiskt stöd gör drömutbildningen möjlig för Camilla Blomberg

2019-10-10 

Det syns inte på henne. Men ibland har Camilla Blomberg så svåra smärtor i sina leder att det är svårt för henne att äta, prata, skriva och gå. Hon har sedan barnsben lidit av ledsjukdomen reumatism. Utan pedagogiskt stöd hade en högskoleutbildning inte varit möjlig för henne.

Camilla Blomberg, student vid Högskolan i Gävle.Fotograferad för tidningen LEVE!

Reumatismen stoppar inte Camilla Blomberg från att plugga till socionom. Foto: Marie Hägg

En Camilla ger sig aldrig”. Så lyder överskriften på Camilla Blombergs blogg krigszonen.se. Camilla Blomberg är stark, har varit med om mycket och är en person som inte ger sig i första taget, det kände jag direkt när vi träffades.

Camilla läser andra året på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Hon är en av många studenter vid Högskolan som har beviljats pedagogiskt stöd för att klara sina studier.

Får kurslitteraturen digitalt

Reumatismen gör att hon också tillbringar mycket tid på sjukhus, bland annat för att ta prover, få sprutor och då och då även opereras. Genom att få pedagogiskt stöd kan Camilla fullfölja sin utbildning. Det beviljade stödet innebär att hon till exempel får skriva på dator under salstentor eftersom det gör för ont att skriva för hand. Hon får också nästan all kurslitteratur på dator för att slippa bära en tung ryggsäck.

– Med tanke på alla operationer jag har gjort, min frånvaro och hur trött jag kan vara och hur ont jag kan ha det ibland så tror jag inte att jag hade klarat av den här utbildningen utan stödet jag får. Pedagogiskt stöd gör att jag kan gå min drömutbildning, säger hon.

Från vänster i bild: Christina Edin, samordnare för pedagogiskt stöd vid Högskolan i Gävle, och studenten Camilla Blomberg. Fotograferad för tidningen LEVE!

Christina Edin och Camilla Blomberg. Foto: Marie Hägg

Christina Edin är en av två samordnare för pedagogiskt stöd på Högskolan i Gävle. Hon vill understryka att pedagogiskt stöd är en typ av kompensation till studenter som har någon svårighet, exempelvis dyslexi eller smärtproblematik. Sökande måste också ha ett intyg av en sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog eller logoped, som styrker studentens funktionsnedsättning.

– Kursmålen ska alltid uppnås av alla studenter, självklart. Men vi brukar säga att vägen till målen kan se lite olika ut. Det är det som är grejen. Det handlar inte om att få en lättare utbildning eller att man får det lättare på något sätt. Det handlar om att få möjligheter så att man ska kunna klara kursmålen och vägen dit kan se lite olika ut beroende på förutsättningarna.

Allt fler får pedagogiskt stöd

Antalet studenter som får pedagogiskt stöd har stadigt ökat sedan 2008. Då var det knappt 50 personer som hade blivit beviljade stödet. 2018 hade Högskolan drygt 350 studenter med pedagogiskt stöd och läs- och skrivsvårigheter var då den vanligaste anledningen till stöd.

En av anledningarna till ökningen tror Christina Edin är att det har blivit mer känt bland studenterna, det har blivit en så kallad “ringarna på vattnet-effekt”, förklarar hon.

Finns det några förutfattade meningar gällande pedagogiskt stöd?

– Det kan ibland finnas förutfattade meningar om att det är fusk att få lite längre tid på en tenta till exempel. Ett annat exempel är folk som tycker att man borde kunna anteckna själv om man läser på högskola, det är väl det mest grundläggande kan de tycka. Sedan kan folk också ifrågasätta om en person verkligen behöver stöd, vad finns det för grund? Då brukar vi svara att vi aldrig själva gör den medicinska bedömningen. Det är också därför det alltid måste finnas underlag som vi kan fatta beslut på, säger Christina Edin.

Camilla Blomberg, student vid Högskolan i Gävle.Fotograferad för tidningen LEVE!

Camilla Blomberg. Foto: Marie Hägg

Camilla, vad skulle du säga till dem som funderar på att plugga och som har någon funktionsnedsättning eller sjukdom och är lite oroliga över att börja studera på en högskola?

– Jag skulle säga: det går! Man måste våga försöka, för det finns lösningar. Det kanske inte blir den lösning man först hade tänkt eller såg framför sig. Man ska inte vara rädd att söka sin drömutbildning för att man har en sjukdom eller så, det är möjligt, säger Camilla och ler stort.

Text: Marie Hägg

Det här är ett reportage från det senaste numret av Högskolans tidning LEVE! som du även kan läsa digitalt.

Pedagogiskt stöd

Personer som har en funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd på Högskolan i Gävles hemsida. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning. Exempel på stöd är: anpassad examination, anteckningshjälp, inläst litteratur, läs- och skrivprogram och teckenspråkstolk.

Området funktionsnedsättningar berörs också i två lagtexter som Högskolan är skyldig att följa:

Källa: www.hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)