Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tre studenter och en doktorand tilldelas vårdstipendium

2019-11-08 

Fyra stipendiater uppmärksammas av Högskolan i Gävle för framgångsrika forskarinsatser. Stipendiet delas ut genom Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond och det är det enda egna stipendiet som Högskolan i Gävle har.

Sandra Andersson, Sandra Nyberg, Kristina Nilsson och Denice Högstedt.

Sandra Andersson, Sandra Nyberg, Kristina Nilsson och Denice Högstedt.

Utdelningen skedde i samband med distriktsköterskestudenternas avslutningsceremoni under fredagen. Stipendiet delas ut till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan. Stipendiets syfte är att främja vidareutbildning inom vårdyrket för personer med sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeexamen från Högskolan i Gävle, tidigare Vårdhögskolan eller Sjuksköterskeskolan i Gävle.

Studerade upplevelser av palliativ vård

Sandra Andersson och Kristina Nilsson får 10 000 kronor vardera för sin uppsats om hur distriktssköterskor upplever att det är att vårda patienter i ett palliativt skede inom kommunal hemsjukvård.

– Vi intervjuade tio distriktssköterskor och resultatet visade att de påverkas mycket känslomässigt av att vårda patienter i ett palliativt skede, framför allt om det handlar om barn och unga. De hanterar det genom att prata med sina kollegor och de flesta upplevde även mer stöd om de var en del av ett palliativt team där det fanns en organisation och styrning kring arbetet, sa de vid utdelningen.

Undersökte akutflöde i primärvården

Sandra Nyberg tilldelas även hon 10 000 kronor och hennes uppsats (som hon skrivit tillsammans med en annan student) handlade om distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom primärvårdens akutflöde.

– Det här var ett nytt arbetssätt där tre hälsocentraler gick ihop och samarbetade kring ett akutflöde med syfte att effektivisera vården och skapa ett bättre omhändertagande av patienterna, säger hon.

Ytterligare en person får stipendium från fonden och det är doktoranden Denice Högstedt som tilldelas 20 000 kronor.

– I mitt forskningsprojekt undersöker jag processen som de personer som har sjuksköterskeexamen från andra länder utanför EU går igenom när de ska bli legitimerade i Sverige. Sedan följer vi upp deras väg ut i arbetslivet. Syftet är att se vad som underlättar för att de ska komma ut i arbetslivet, säger hon.

Text och foto: Anna Sällberg

Vill du veta mer om stipendiet?

Fakta:

Anna Lisa Detlow-Berg var rektor vid sjuksköterskeskolan i Gävle mellan åren 1952 och 1966. Hon avled 1998, 94 år gammal, och testamenterade en summa på en miljon kronor för att främja vidareutbildning inom vårdyrket.

Stipendium genom fonden delas ut en gång per år inom Akademin för hälsa och arbetsliv sedan 2003.

Studenter söker själva stipendiet och vid bedömning läggs särskild vikt vid vilken relevans studentens studieinsats har för vårdyrket och dess utveckling.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)