Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tibetansk mästare inspirerar till forskning om kvinnors möjligheter på 1500-talet

2019-12-23 

Den tibetanska kvinnliga mästaren Kuntu Sangmo skrev religiösa sånger inom buddhismen på 1500-talet. Nu ska religionsforskaren Stefan Larsson i ett unikt projekt fördjupa sig i hennes liv och poesi som han tror att vi kan ha stor nytta av även i dag.

Stefan Larsson HIGAktuell med sin bok om Den Galne Yogin

Stefan Larsson.

Stefan Larsson har blivit beviljad drygt 2,8 miljoner kronor i forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond. Forskningen ska pågå i tre år.

– Det känns förstås mycket roligt och uppmuntrande. Kuntu Sangmos diktning ingår i en omfattande handskriven biografi som upptäcktes i Tibet relativt nyligen. Eftersom det endast finns ett fåtal texter som belyser kvinnors religiositet inom den tibetanska buddhismen är denna text ytterst unik. Kuntu Sangmos biografi är sensationell eftersom den visar att det var möjligt för en kvinna att uppnå ett högt anseende och en uppsatt position inom den tibetanska buddhismen under denna outforskade tidsperiod.

Fältstudier i Tibet

Stefan Larssons tidigare doktorsavhandling handlade om en tibetansk ”galen yogi” som hette Tsangnyön Heruka. Han har sedan fortsatt att forska om honom och den specifika buddhistiska traditionen som både han och Kuntu Sangmo tillhörde. Han har också och översatt Tsangnyön Herukas sånger.

– Kuntu Sangmos namn har ibland dykt upp i de tibetanska texter som jag har arbetat med och jag har länge velat veta mer om henne.

I det kommande forskningsprojektet ska även hennes sånger översättas och Stefan Larsson planerar att genomföra fältstudier i Tibet och eventuellt också i Nepal och Indien.

Vilken nytta ska sedan samhället kunna ha av din forskning från det här projektet?

– Jag tror att vi har mycket att lära av Kuntu Sangmo och av den tradition som hon var en del av. Det poängteras till exempel ofta i de tibetanska texterna som jag ska översätta och analysera att det är viktigt att vi människor inte drivs av själviskhet och egoism. Det är också högst angeläget att denna exceptionella kvinna inte glöms bort och att hennes religiösa diktning och livshistoria bevaras och görs tillgänglig.

Text: Anna Sällberg

Foto: Britt Mattsson

Kontakt

Stefan Larsson

Telefon: 026-64 85 52

E-post: stefan.larsson@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-12-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)