Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan går över till distansundervisning

2020-03-17 

Från och med onsdag 18 mars sker all undervisning på distans vid Högskolan i Gävle. Högskolan är fortsatt öppen som arbetsplats och som lokal för enskilda studier.

Från och med onsdag 18 mars sker all undervisning på distans vid Högskolan i Gävle. Högskolan är fortsatt öppen som arbetsplats och som lokal för enskilda studier.

Högskolan gör nu allt för att minska smittspridning och följer de rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade på tisdagen.

Krisledningsgruppen har idag fattat två beslut som påverkar verksamheten, dels att all undervisning och examination ska ske på distans, dels att anställda som tillhör en riskgrupp eller som pendlar från Stockholmsregionen rekommenderas att arbeta hemifrån om det är möjligt. Arbete hemifrån kan ske efter samråd med närmaste chef.

Det pågår ett intensivt arbete för omställning till digital undervisning. Högskolans ledning inser att det här är en stor utmaning och uppmanar alla att ha tålamod och förståelse för att det kan dröja lite innan omställningen är fullt genomförd.

Till stöd för både lärare, kursansvariga och studenter har informationssidor lagts upp på intranätet och på studentsidorna på hemsidan, med teknisk information och praktiska råd om hur man ordnar distansundervisning på lämpligt sätt.

I och med dagens beslut gäller följande för anställda och studenter på Högskolan i Gävle:

  • Från och med 18 mars sker ingen undervisning på campus, all undervisning sker på distans. ​
  • Alla med sjukdomssymptom rekommenderas starkt att stanna hemma.​
  • För medarbetare som pendlar från Stockholmsregionen eller tillhör riskgrupp rekommenderas arbete hemifrån där det är möjligt, efter dialog med närmaste chef.
  • Inga tjänsteresor eller utbyten till utlandet ska genomföras av student eller medarbetare.​
  • Tjänsteresor inom Sverige ska undvikas. Beslut om tjänsteresor för anställda tas av närmaste chef och ska bokas med ombokningsbara och avbokningsbara biljetter.​
  • Som medarbetare eller student bör man hålla sig uppdaterad via UD och Folkhälsomyndigheten. Medarbetare och studenter uppmanas att följa dessa myndigheters rekommendationer.

Högskolan är öppen som arbetsplats men fortsatt gäller att det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner sig sjuk och att man tänker på den personliga hygienen.

För fler frågor:
Anställda kan skicka frågor till covid19@hig.se

Studenter vänder sig till studentcentrum@hig.se eller ställa frågor i chatten på hig.se

Ta del av vanliga frågor och svar.

Text: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)