Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Passerkort krävs från och med tisdag

2020-03-20 

Högskolans krisledningsgrupp har beslutat att all undervisning och examination sker på distans terminen ut. Dessutom är Högskolan endast öppen för studenter och medarbetare från och med tisdag den 24 mars, därför är det viktigt att ha ett fungerande passerkort.

Högskolan i Gävle, exteriör, innergård.

Foto: Anna Sällberg

Högskolan kommer att vara fortsatt öppen som arbetsplats, men från 24 mars är entréerna bara öppna för medarbetare och studenter. Syftet är att dämpa smittspridningstakten och skapa ökad trygghet då stöldrisken ökar eftersom lokalerna står tomma stora delar av dagen.

Viktigt med fungerande passerkort

Det är alltså viktigt att se till att man som anställd och student har ett fungerande passerkort senast 24 mars. Kontakta receptionen för frågor om passerkort. Notera också att biblioteket får ändrade öppettider (se nedan).

Arbetet med att helt ställa om till digital undervisning pågår för fullt. Av allt att döma kommer det inte att ske någon lättnad vad gäller smittspridningen av coronaviruset den närmaste tiden. Krisledningsgruppen har därför beslutat att all undervisning och alla examinationer kommer att ske på distans terminen ut, om inget annat meddelas.

De flesta större möten och konferenser under våren har ställts in. Högskolans ledning vill också uppmana till att gå över till digitala möten och konferenser som alternativ till att skjuta upp eller ställa in.

Stanna hemma vid sjukdomssymptom

Fortsatt gäller också att anställda och studenter som tillhör en riskgrupp eller som pendlar från Stockholmsregionen rekommenderas att arbeta hemifrån om det är möjligt. Arbete hemifrån kan ske efter samråd med närmaste chef.

I och med dagens beslut gäller följande för anställda och studenter på Högskolan i Gävle:

  • Ingen undervisning eller examination sker på campus, all undervisning och examination sker på distans (från och med 18 mars) terminen ut.
  • Högskolans entréer är endast öppna för studenter och medarbetare i syfte att bidra till att dämpa smittspridningstakten och för att skapa trygghet (från och med 24 mars).
  • Biblioteket är tillgängligt för personlig service via e-post och telefon kl. 09-15 och öppet för besök i lokalerna kl. 10-14, måndag-fredag (fr.o.m. 24 mars).
  • I möjligaste mån uppmanas verksamheten att övergå till digitala möten och konferenser, såväl internt som externt.
  • Alla med sjukdomssymptom rekommenderas starkt att stanna hemma.
  • För medarbetare som pendlar från Stockholmsregionen eller tillhör riskgrupp rekommenderas arbete hemifrån där det är möjligt, i dialog med närmaste chef.
  • Inga tjänsteresor eller utbyten till utlandet ska genomföras av student eller medarbetare.
  • Tjänsteresor inom Sverige ska undvikas. Beslut om tjänsteresor för anställda tas av närmaste chef och ska bokas med ombokningsbara och avbokningsbara biljetter.
  • Som medarbetare eller student bör man hålla sig uppdaterad via UD och Folkhälsomyndigheten. Medarbetare och studenter uppmanas att följa dessa myndigheters rekommendationer.

Instruktioner om hur studenterna kan ladda ner Adobes programvaror på sin privata dator.

Ta del av vanliga frågor och svar (FAQ) i en tidigare artikel.

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)