Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Alan Kabanshi får årets Skytteanska pris för sin framstående forskargärning

2020-03-25 

Många vetenskapliga tidskriftsartiklar på kort tid och ett stort forskarnätverk både nationellt och internationellt. Det är en del av Kungliga Skytteanska Samfundets motivering till att Alan Kabanshi tilldelas årets pris vid Högskolan i Gävle.

Alan Kabanshi är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG 2017. Arbetar vid Akademin för teknik och miljö. Forskar kring ventilation.

Alan Kabanshi. Foto: Britt Mattsson

I år är andra året som priset delas ut vid Högskolan. Kungliga Skytteanska Samfundets pris ges till en yngre välförtjänt forskare och prissumman är 20 000 kronor.

– Det känns jätteroligt och det betyder mycket för mig att få positiv respons på det arbete jag gör. Att vara forskare tidigt i karriären är inte alltid lätt men jag har tur som har så bra kollegor och mentorer som stöttar mig, säger Alan Kabanshi.

Forskar om metoder för ventilation

Han disputerade 2017 med sin avhandling "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces" och i hans studier utvecklade han en metod för att ventilera speciellt stora arbetsplatser där många människor vistas.

– Min forskning handlar framför allt om energieffektivitet i byggnader med fokus på olika metoder för ventilation. Syftet med min forskning är att hitta alternativa metoder för luftfördelning och ventilation som ändå ger en god luftkvalitet och minskar energianvändningen, säger han.

Ett pris till hela avdelningen

Sedan disputationen har Alan Kabanshi haft en anställning som post doc och biträdande universitetslektor inom energisystem vid Högskolan i Gävle.

– Den här utmärkelsen betyder mycket för mig för det visar att man med stöd från kollegor har en chans att växa och blomstra. Därför ser jag det inte som en individuell prestation, utan det är en utmärkelse till hela energisystemgruppen och till vår avdelning, säger han.

Prisutdelning sker vid ett senare tillfälle på Högskolan i Gävle. Då kommer också Alan Kabanshi att få hålla en föreläsning.

Text: Anna Sällberg

Ladda ner bild på Alan Kabanshi.

Kontakt

Alan Kabanshi

Telefon: 026-64 88 22

E-post: alan.kabanshi@hig.se

Skytteanska styrelsens motivering:

"Kabanshi har efter sin doktorsexamen 2017 visat prov på hög och snabb utveckling av vetenskaplig skicklighet, självständighet och produktion. Detta har skett inom ramen för anställningar som post doc 2017-2019, och som biträdande lektor inom energisystem vid Högskolan i Gävle från 2019. Under de senaste tre åren har han publicerat 12 refereegranskade, vetenskapliga tidskriftsartiklar, och 5 refereegranskade konferensartiklar. Flera av publikationerna har varit i några av de bästa tidskrifterna inom Kabanshis forskningsfält. Han har till stor del självständigt upparbetat ett rikt nationellt och internationellt forskarnätverk som återspeglas i såväl forskning som sampublicering. Han har anlitats som granskare av tidskriftsartiklar för flera vetenskapliga tidskrifter och han har prisats för sina forskningsgärningar, bland annat med pris för bästa bidrag till en internationell konferens, vilket ytterligare understryker Kabanshis erkännande som en skicklig och kunnig forskare. Kabanshi har medverkat i flertal ansökningar om externa medel för forskningsprojekt och är i dagsläget handledare för två doktorander.”

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)