Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona, klimat och flexibelt arbete i nya LEVE!

2020-05-20 

I det nya numret av Högskolans tidning LEVE! har flera reportage koppling till det nya coronaviruset och hur det påverkat våra studenter, medarbetare och oss som lärosäte. Flexibelt arbete, andlig och existentiell hälsa och klimatförändringar är några ämnen som du kan fördjupa dig inom.

Bild på nya tidningen.

På omslaget: Nils Ryrholm och Lisa Johansson Röjsel. Foto: Britt Mattsson

I personporträttet möter du högskoleprästen Leif Nahnfeldt som finns som samtalsresurs för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle.

– Först funderade jag lite vad min roll blir, eftersom Högskolan har egna kuratorer till exempel. Men för dem som har sökt upp mig har det varit väldigt tydligt att de har sökt just en präst, för det har handlat om existentiell andlig hälsa. Några personer har jag följt länge och några under kortare tid.

Dra gränsen mellan privatliv och arbete

I tider då många arbetar hemifrån kan det vara viktigt att dra gränsen mellan arbete och privatliv. Sofie Bjärntoft, doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan, forskar om just detta ämne och vad som kan vara bra att tänka på både som medarbetare och som chef vid arbete hemifrån.

– Överlag upplevs flexibelt arbete som positivt. Det viktiga är att du är tydlig mot dina kollegor när du är tillgänglig och hur ni tar kontakt. Chefer bör också föregå med gott exempel och inte skicka ut mejl på kvällar och helger, eftersom det kan skapa en stress att medarbetarna måste svara. Ett tydligt ledarskap och gemensamma riktlinjer kring tillgänglighet är viktigt, säger hon.

Nytt klimat för med sig nya sjukdomar

I tidningen får du också möta läraren Nils Ryrholm och alumnen Lisa Johansson Röjsel. De träffades när Lisa studerade miljöteknik vid Högskolan i Gävle och med ett gemensamt intresse för miljö och klimat ger de sina tips till dig som privatperson hur du kan tänka kring din egen klimatpåverkan.

Enligt Nils Ryrholm, biolog och professor i zoologi, finns det en hel del baksidor med det förändrade klimatet på våra breddgrader.

– Det kommer hela tiden nya insekter och då även nya patogener. Visst kan det vara kul med nya fjärilar till exempel men det är mindre kul med nya sjukdomar. Vi kan ju inte riktigt förutspå vad det här kommer att få för konsekvenser, säger han.

Detta och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av LEVE!.

Kontakt

Anna Sällberg, redaktör

Telefon: 070-410 63 78

E-post: anna.sallberg@hig.se

Tidningen LEVE! sprids externt till prenumeranter på andra lärosäten, företag, organisationer, inom offentlig sektor och till en del privatpersoner. Tidningen sprids även internt till anställda och studenter.

Läs tidningen i digital form på Högskolans webbplats.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-05-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)