Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hon ger redskap till skolpersonal som jobbar med nyanlända

2020-07-07 

Barn som kommer till Sverige från andra länder och börjar i skolan här kan bära på trauman som skolpersonal behöver förhålla sig till i undervisningen. I projektet Enable har läraren Kia Kimhag utvecklat metoder som ger stöd till arabisktalande elever.

Kia Kimhag.

Kia Kimhag. Foto: Anna Sällberg

Projektet ”Self-learning for Arab refugee children” har fokuserat på att ge förståelse kring hur elever kan bli mer självgående även om de ännu inte behärskar det nya språket. Det riktar sig framför allt till skolpersonal som har kontakt med nyanlända elever i undervisningen.

– Det handlar om att ge arabisktalande elever ett bättre stöd till självinlärning i undervisningen. Vi valde just den målgruppen eftersom samtliga deltagande projektpartners tog emot flest flyktingar med den bakgrunden år 2015. Dessa elever kan bära på trauman och då har syftet i projektet varit att ge skolpersonal stöd i hur de kan bemöta och stödja eleverna, säger Kia Kimhag.

I projektet ingick, förutom Högskolan i Gävle, ytterligare fyra lärosäten i Europa: två i Tyskland, ett i Italien och ett i Turkiet. Kia Kimhag har besökt de övriga lärosäten och hållit i workshops tillsammans med skolpersonal.

Ibland kan det räcka att le åt en elev

Metoderna som diskuterats och som också mynnat ut i en handbok för skolpersonal handlar mycket om att till exempel läraren behöver fundera över sitt eget förhållningssätt till en elev.

– Barn som mår dåligt blir lätt osynliga i en större grupp. Då behöver läraren hjälpa eleven att få bättre självförtroende. Ibland handlar det inte alltid om vad läraren säger, det kan räcka med att le åt en elev för att personen ska känna sig sedd och trygg, säger Kia Kimhag.

Enable-projektet har under våren även fått ta emot två priser – ett pris för Best Practice Project inom Erasmus+ och ett pris med rubriken Success Story 2019.

Nytt projekt med fokus på föräldrar

Nu jobbar Kia Kimhag med ett nytt treårigt projekt som heter PARENTable där fokus ligger på hur man kan arbeta med föräldrarna till nyanlända elever så att de förstår den nya skolkontexten.

– Vi kommer att jobba med lärare, mentorer, studiehandledare och föräldrar för att skapa bättre förutsättningar för integrering i skolan.

Text: Anna Sällberg

Läs mer om projektet och ta del av handboken.

Kontakt

Kia Kimhag

Telefon: 026-64 86 43

E-post: kia.kimhag@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)