Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höstterminen: Blandning av campus och nätbaserad undervisning

2020-08-20 

Förberedelserna pågår inför terminsstarten som innebär en återgång till campusbaserad undervisning men med vissa moment på nätbaserad distans.

För den som sökt en campusbaserad utbildning innebär det här att studenten i stor utsträckning ska komma till campus i Gävle när undervisningen börjar och det är särskilt förstaårsstudenter som prioriteras. Undervisning och examination ska genomföras med hänsyn tagen till pandemin. Det innebär att vissa moment, till exempel vid stora grupper, måste genomföras nätbaserat på distans för att motverka ökad smittspridning.

Kursansvariga och lärare planerar för att kunna ta emot studenterna på ett så ”coronasäkert” sätt som möjligt. Studenter och anställda på Högskolan uppmanas att hålla avstånd och att följa Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer.

-Jag är glad att vi delvis kan återgå till campusförlagd undervisning, säger rektor Ylva Fältholm. Det har inneburit mycket arbete att planera den här terminsstarten. Vi har fortfarande en pandemi och vi ska göra allt för att inte smittspridningen ska öka.

Ylva Fältholm

Ylva Fältholm, rektor

Beslut i juni om återgång till campusutbildning

Rektor beslutade den 5 juni att Högskolans kurser under hösten ska genomföras i enlighet med aviserad distributionsform, vilket innebär att campusbaserade kurser ska genomföras på campus. Bakgrunden till beslutet var beskedet från regeringen den 29 maj att högskolor och universitet skulle kunna gå tillbaka till campusutbildning från och med höstterminen.

Rektorsbeslutet innebär samtidigt att när det är förenligt med kursplanerna och om det bedöms minska smittspridningsrisken, rekommenderas kursansvariga att överväga om vissa undervisningsmoment som normalt genomförs på campus, istället ska genomföras på nätbaserad distans.

-Vi har förtroende för att kursansvariga som står nära verksamheten ska kunna planera hur undervisningen ska bedrivas, säger Ylva Fältholm.

Introduktionsdagen för nya studenter blir i år helt nätbaserad och genomförs den 26 augusti. Sändningen kommer att kunna ses även efteråt på Högskolans webb.

Anställda på Högskolan arbetar hemifrån om det är möjligt

Folkhälsomyndighetens rekommendation är fortsatt arbete hemifrån när så är möjligt.

-Mer campusbaserad undervisning innebär att fler anställda behöver finnas på plats på campus, både lärare och administrativ personal. För att möjliggöra deras närvaro och att kunna hålla distans är det därför lämpligt att andra arbetar hemifrån. Vi planerar för att en rimlig balans kan nås mellan arbete på campus och arbete hemifrån, säger förvaltningschef Micael Melander.

Micael Melander

Micael Melander, förvaltningschef

Högskolan går tillbaka till normal servicenivå

Högskolan ska upprätthålla normal verksamhets- och servicenivå från och med höstterminens start. Detta inkluderar bemannad mottagning i reception, studentservice, bibliotek och IT-support. Bemannade kontaktpunkter kommer att vara utrustade för att minimera risk för smittspridning, till exempel med skärmar och golvmarkeringar. Munskydd och handsprit kommer att erbjudas medarbetare och handsprit för besökare ska placeras lättillgängligt vid kontaktpunkterna. Städningen på campus har setts över.

Just nu pågår ett arbete med att försöka få en bild av hur många studenter som förväntas komma till campus vid terminsstarten med målet att försöka undvika alltför stora grupper av studenter och personal i korridorer och föreläsningssalar.


Mer information för studenter finns på www.hig.se/student

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-08-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)