Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den andra världen lockar Sara Duppils att utforska spiritism

2020-10-14 

En lätt smekning i håret, en gestalt som visar sig eller ljud utan tydlig källa. Andar och den andra världen fascinerar och väcker både nyfikenhet och skepsis. Religionspsykologiläraren Sara Duppils har fördjupat sig i andra människors erfarenheter av känslan av att något eller någon finns närvarande i samma rum.

Sara Duppils, lärare i religionspsykologi. Han forskat om människors erfarenheter av "Den andra världen" och känslan av att något eller någon är närvarande i samma rum. Fotad 20200605.

Sara Duppils. Foto: Britt Mattsson

Upplevelser som barn väckte Sara Duppils nyfikenhet på det spiritistiska. Intresset har sedan drivit henne under hela livet att ta reda på mer om en värld som kan kännas så nära, men ändå så långt bort. Den andra världen.

– Jag har forskat om samtida spiritism, föreställningar om andar och så kallade extraordinära upplevelser. Det här är ett område som har varit stigmatiserat länge i Sverige och även i andra länder, men framför allt i Sverige. Men jag vill trycka på det här att känslan av någon annans närvaro är något naturligt och en del av att vara människa, säger Sara Duppils.

För det är så hon brukar vilja benämna det; en närvarokänsla, känslan av att inte vara ensam.

– Mitt intresse grundar sig i att jag, liksom väldigt många andra, har haft upplevelser som barn av att det finns någonting där, det där ”något”. Det här är också vanligt hos vuxna men eftersom det är stigmatiserat är det inget man pratar om.

Ljud, lukter och gestalter

Hon beskriver de mest klassiska upplevelserna av andar som brukar förekomma:

– Många upplever att det är något eller någon som är nära dem. Man kanske kan höra ljud som man inte hittar en källa till, känna lukter, att någon smeker ens hår eller vidrör en på annat sätt. Det kan också handla om att man tycker sig se gestalter.

Sara Duppils, lärare i religionspsykologi. Han forskat om människors erfarenheter av "Den andra världen" och känslan av att något eller någon är närvarande i samma rum. Fotad 20200605.

Sara Duppils. Foto: Britt Mattsson

Under fem års doktorandstudier har hon fördjupat sig inom det spiritistiska och andra människors erfarenheter av upplevelser av andar och den andra världen. Hon har varit knuten till Åbo akademi, ett svenskspråkigt universitet i Finland, där de har en lång tradition av samarbete med folklorister och är väl bekanta med folktro, ritualer, magi och andra begrepp kopplade till religion.

– I mina studier har jag bland annat gjort en väldigt stor, digital samhällsanalys. Jag har studerat diskussioner som finns i många olika forum och sociala nätverk på internet. Internet har öppnat en helt ny värld när det gäller religion och det är framför allt där det talas om sådana här upplevelser av den andra världen. Sedan har jag även studerat vad som skrivs i media, i populärkultur och hur det skildras i tv-spel, säger Sara Duppils.

Vanligt med andar i barnprogram

För att komplettera den insamlingen av material har hon även gjort intervjuer med en del personer för att få en djupare förståelse för bakgrundshistorier, hur dessa personer tänker kring den andra världen och livet efter döden.

– I populärkulturen förekommer det här väldigt ofta och många barnprogram är influerade av bland annat andar och spöken. Till exempel Mysteriet på Greveholm, Spöket Laban och Scooby-Doo. Ofta finns det också muntliga traditioner och berättelser som man håller inom familjen för att det är stigmatiserat, som ”din gammelmormor sa alltid att …”, berättar Sara Duppils.

Hon betonar att händelser och känslan av att någon eller något är närvarande inte bör ses som någonting otäckt eller konstigt, utan snarare att det är helt naturligt för människan.

– De här upplevelserna kallas ofta för övernaturliga eller paranormala inom litteraturen. Men jag tycker att det är fel begrepp som stigmatiserar det ytterligare. Känslan av ”det andras” närhet är en del av vår normala upplevelse- och känsloflora skulle jag säga.

Det här är ett område som är lite mystiskt, vissa tror på det och andra inte, och det finns en del skepsis. Hur tänker du kring det?

– Det finns en lång tradition av det och folk får tycka och tänka vad de vill. Det är rätt bisarrt att man ur ett vetenskapligt perspektiv ska låta bli att forska om något för att man inte tycker att det passar in i sin förståelse av världen. Inom humaniora tittar vi hela tiden på hur människor erfar världen och hur den påverkar oss. När jag började forska var jag väldigt ensam inom området, men på senare år har jag märkt att fler börjat forska om liknande upplevelser vid andra universitet, så det är roligt, säger Sara Duppils.

"Kan minska rädslan för döden"

Hon hoppas att hennes forskningsresultat ska kunna användas för att minska stigmatiseringen, skapa en ökad förståelse för upplevelser av vad människor tolkar vara den andra världen och för att visa att internet har blivit en ny digital plattform där spiritistiska föreställningar får växa och utvecklas genom diskussioner med andra i olika forum.

– Den här typen av erfarenheter kan vara meningsskapande för många. För den som har en upplevelse kan den bli ett bevis på att det inte bara är den fysiska, naturvetenskapliga världen som finns, utan att det även finns något mer. Det kan också minska rädslan för döden då många spiritistiska föreställningar i dag handlar om att människor inte riktigt anses dö, utan man transformeras och fortlever, men i en annan existensform och i en annan värld som är närliggande vår värld.

Text: Anna Sällberg

Det här reportaget går även att läsa i det senaste numret av tidningen LEVE!.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)