Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så har Metoo förändrat Sverige

2020-10-15 

Den 15 oktober är det tre år sedan Metoo-rörelsen blev global. Sarah Ljungquist, genusforskare på Högskolan i Gävle, har studerat följderna av rörelsen och vilka avtrycken har blivit i Sverige.

Begreppet Metoo fick internationell spridning 2017, då skådespelerskan Alyssa Milano via Twitter uppmanade kollegor att dela med sig av erfarenheter av sexuellt våld och sexuella trakasserier under hashtaggen #metoo.

Rörelsen spreds snabbt till Sverige, där Metoo fick uppmärksamhet på flera sätt, bland annat då kvinnor inom olika yrkesgrupper startade uppror kopplade till sin respektive bransch med egna hastags, exempelvis skådespelare (#tystnadtagning), journalister (#deadline), politiker (#imaktenskorridorer).

Sarah Ljungquist har studerat följderna av Metoo i Sverige och deltar med artikeln "Feminism and Anti-feminism in Sweden, in the wake of #MeToo" i en antologi som ges ut av Bloomsbury Press i Storbritannien senare i höst.

- Metoo har synliggjort vidden av problemet med sexuella trakasserier och övergrepp. Detta har i sin tur lett till att det blivit mer accepterat att berätta om sexism och sexuella övergrepp. Skammen och skulden över att ha blivit utsatt har förskjutits från offret till förövarna. På det juridiska planet har kravet på samtycke blivit en del av sexualbrottslagen, säger Sarah Ljungquist.

Sarah Ljungquist, genusforskare på Högskolan i Gävle.

Sarah Ljungquist, genusforskare på Högskolan i Gävle.

Precis som i USA med fallet Harvey Weinstein har fokus i svensk media i stor utsträckning riktats emot enskilda personer.

- I Sverige och i andra länder där genomslaget för Metoo varit stort har anklagelser mot kända män med makt varit en stor del av den mediala uppmärksamheten kring rörelsen. Viktigt att komma ihåg är dock att den stora majoriteten av berättelserna som delades på sociala medier inte namngav förövarna, säger Sarah Ljungquist.

Kritik mot Metoo

Rörelsen har fått kritik för att likna en häxprocess, då folk pekas ut utan att ha blivit dömda för brott. Vilka risker fanns och finns med Metoo?

- Det är alltid olyckligt med mediala drev, särskilt när folk blir oskyldigt utpekade. Men man måste också komma ihåg att flera kända män som hängts ut i Sverige har erkänt att de gjort sig skyldiga till grova sexuella trakasserier, något de inte har kunnat dömas för då preskriptionstiden löpt ut.

Olika genomslag i olika länder

Genomslaget för Metoo skiljer sig åt mellan olika länder och rörelsen verkar inte ha fått lika stor uppmärksamhet i vårt grannland Danmark som i Sverige. Vad beror det på?

- I relation till invånarantalet var Sverige det land i världen där genomslaget för Metoo blev störst. Samtidigt pågår rörelsen fortfarande och just nu händer det mycket i Danmark vilket gör det svårt att veta hur jämförelsen slutar.

- Att Metoo blev så stort i Sverige hänger ihop med självbilden av Sverige som världens mest jämställda land. De flesta var överens om att Metoos syfte var lovvärt. Såväl de som såg sexism och sexuellt våld som ett strukturellt problem och de som såg sexism och sexuellt våld som något som en liten minoritet av män ägnade sig åt var överens om att det var ett problem, och att det problemet behövde bekämpas.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)