Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Att företagen visar omsorg om sina anställda räcker inte"

2020-11-20 

- Företagen påverkar folkhälsan mera än de är medvetna om och måste tänka mycket mera utanför arbetsplatsen, säger Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Gloria Macassa


Gloria Macassa säger att varje företag har potential att hjälpa eller skada allmänhetens hälsa och välbefinnande, genom effekter på konsumenter, anställda och miljön.

I ett forskningsprojekt samlas därför data från företag i Gävleborg om hur de ser på sin roll för en bättre hälsa när det gäller anställda och samhället i stort.

- Inspel vi fått är att de är medvetna om att de kan bidra, men att det mesta de hittills gjort har handlat om omsorgen om sina anställda.

Hon ger exempel på hur företagen kan bidra:

  • Wellnesprogram för anställda och för deras familjer och också människor som arbetar med företagets försörjningslinjer
  • Vara mera inkluderande och ta sitt ansvar när de anställer
  • Utbilda anställda i hur de kan förbättra sitt eget och sina familjemedlemmars beteende för en bättre hälsa

- Företagen är inte isolerade från det samhälle de verkar i och deras medverkan behövs för att vi ska få en bättre folkhälsa. De har ett eget intresse av detta, om inte samhället mår bra så kommer det heller aldrig att bli bra för företagen, säger Gloria Macassa.

Den folkhälsovetenskapliga ämnesgruppen vid Högskolan i Gävle startade för två år sedan, i samarbete med samtliga akademier, ett helt nytt forskningsfält från grunden.

Forskargruppens artiklar är nu en del av den internationella debatten i vetenskapliga tidskrifter och bidrar med nya idéer om hur man kan anknyta företagens arbete till befolkningens hälsa.

Kontakt

Gloria Macassa, Professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 82 28
E-post: gloria.macassa@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)