Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Självmord vanligare bland våldsutsatta män

2020-11-23 

Våld bland unga män är ett område som ofta kommer i skymundan. En ny studie från Högskolan i Gävle visar att unga våldsutsatta män löper stor risk att avlida av olika dödsorsaker samtidigt som de har en högre benägenhet att begå självmord.

Två män bråkar.

Våld bland män är ett ämne som sällan uppmärksammas inom forskning. Foto: TT

Kvinnor som utsätts för våld i hemmet och i nära relation är ett ämne som ofta uppmärksammas. Men våldet bland män lyfts inte fram lika ofta. När Sven Trygged, professor och forskare inom socialt arbete, började fundera kring detta ansökte han om forskningsmedel för att studera våld mot unga män närmare. Men han fick avslag. Trots att han tidigare blivit beviljad medel för att studera våld mot kvinnor.

– Varför då, kan man undra, varför är mäns liv så lite värda? Våld är ett större samhällsproblem som kan behöva en bredare belysning, utan att på något sätt förringa våld mot kvinnor och barns utsatthet. Män begår våld mot kvinnor, men män begår även våld mot andra män. Den grupp som är mest utsatt för våld är unga män. Det behövs vetenskaplig kunskap även om denna grupp, säger Sven Trygged.

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Sven Trygged. Foto: Stefan Estassy

Tillsammans med några kollegor har han genomfört en studie där de undersökt hur det går för män som blivit utsatta för våld (och som sjukhusvårdats för det minst en övernattning).

– Resultaten är ganska tunga och de tyder på att det här är en grupp människor som inte mår så bra. De löper en betydande överrisk att efter en våldshändelse avlida av våld och av andra dödsorsaker. De har även under många år efter våldsincidenten en överrisk att begå självmord, säger Sven Trygged.

Sker ofta i offentlig miljö

När det gäller våld mot män är det ofta mycket som skiljer jämfört med våld mot kvinnor.

– Bland män sker våldet ofta i offentlig miljö, det kan vara en okänd gärningsman, alkohol finns ofta med i bilden och ibland kan personen vara förövare och ibland själv vara den som blir utsatt. Min bild är att våldsutsatta unga män är en grupp som socialtjänsten inte gärna omfamnar. Inte desto mindre finns det skäl att titta närmare på den här gruppen, säger Sven Trygged.

"Har blivit en icke värdig grupp"

För att män som utsätts för våld ska kunna få mer stöd tror Sven Trygged att man behöver närma sig dem när de är i en mer ödmjuk situation, till exempel på sjukhuset efter en våldsincident.

– På något sätt har det här blivit en icke värdig grupp, en grupp som ingen vill jobba med och som en del anser får skylla sig själv. Men vi behöver nå den gruppen eftersom studien visar att personerna inte mår bra. De behöver få veta att det finns handfast hjälp att få, till exempel inom vården eller genom Brottsoffermyndigheten, säger Sven Trygged.

Text: Anna Sällberg

Kontakt

Sven Trygged, professor i socialt arbete

Telefon: 070-734 14 61

E-post: sven.trygged@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)