Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan i Gävle vädjar att dödsdömd svensk-iransk forskare släpps

2020-11-27 

Högskolan i Gävles rektor ställer sig bakom ett uttalande från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund om att den dödsdömde svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali ska släppas fri från ett fängelse i Iran.

Som rapporterats i nyhetsmedia de senaste dagarna är risken stor att dödsdomen mot Djalali snart ska verkställas.

Vid ett sammanträde under torsdagen med styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, beslutades att styrelsen skulle anta ett uttalande riktat till de iranska myndigheterna om att doktor Djalali ska benådas. Det är undertecknat av SUHF:s styrelseordförande Astrid Söderbergh Widding, som också är rektor vid Stockholms universitet.

Ett stort antal nobelpristagare och flera internationella organ inom FN och EU, samt det internationella nätverket för att skydda utsatta akademiker Scholars at Risk, har riktat skarp kritik mot rättsprocessen i det här fallet. Rättegången mot Djalali har kallats för en rättslig skandal. Han har utsatts för isolering, tortyr och andra metoder som kränkt hans grundläggande mänskliga rättigheter.

Högskolan i Gävles rektor Ylva Fältholm är ledamot i SUHF:s styrelse och deltog vid torsdagens sammanträde.

– Vi vädjar nu till den iranska regimen att Ahmadreza Djalalis dödsdom ska upphävas och att han ska släppas fri. Genom det internationella nätverket Scholars at Risk, försöker vi nu bilda opinion för doktor Djalali och andra hotade forskares mänskliga rättigheter, säger Ylva Fältholm.

Ahmadreza Djalali är doktor i katastrofmedicin och har varit verksam vid Karolinska institutet i Stockholm. 2016 reste han till sitt gamla hemland Iran inbjuden att medverka i en föreläsningsserie. Han greps och dömdes till döden för spioneri.

Tidigare i år gick Högskolan i Gävle med i Scholars at Risk. Det är ett internationellt nätverk med över 500 lärosäten i ett 40-tal länder, som verkar för att värna den akademiska friheten och försvara de mänskliga rättigheterna för forskare runt om i världen.

Scholars at Risk har tagit fram ett upprop som nu även de svenska lärosätena ansluter sig till genom SUHF. Uppropet riktar sig till ledarna i Iran och till företrädare för FN och EU för att de ska agera för att doktor Djalali ska släppas fri.

I uttalandet från SUHF sägs att arresteringen och domen är ett flagrant åsidosättande av internationella principer om akademisk frihet, rättssäker juridisk prövning och human behandling av fångar, som garanteras av den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som även Iran har anslutit sig till.

– Det här fallet är ett tydligt exempel på att nätverket behövs och det ger oss en chans att göra vår röst hörd till försvar för en hotad kollega och för att lyfta fler fall där den akademiska friheten är hotad i världen, säger Ylva Fältholm.

Läs mer om fallet på Scholars at Risks hemsida.

Via Amnesty kan man stödja ett upprop i protest mot dödsdomen.

TEXT: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)