Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

FramFör 20 år: "De här företagen har tillgängliga chefer som fattar snabba beslut"

2021-02-10 

Ledarskapet har stor betydelse för om små- och medelstora företag lyckas växa och bli lönsamma. Samtidigt visar forskning att friska, engagerade chefer ofta innebär att medarbetarna också mår bra. Det här området undersöker nu Elena Ahmadi, doktorand i arbetshälsovetenskap.

Elena Ahmadi, doktorand i arbetshälsovetenskap.

Elena Ahmadi, doktorand i arbetshälsovetenskap. Foto: Privat

Hon forskar om ledarskap, arbetsmiljö och hälsa med fokus på de företag i regionen som nominerats till utmärkelsen framgångsrika företag i Gästrikland inom ramen för projektet FramFör. Det handlar om företag som rankats högst enligt ekonomiska kriterier för tillväxt och lönsamhet.

I en första studie har hon tittat närmare på dessa företag och då riktat in sig på hur cheferna arbetar. Till exempel har hon tittat på hur stor total arbetstid cheferna har per vecka samt hur mycket tid de är ute i verksamheterna och träffar sina medarbetare ”på golvet”.

– Chefer arbetar ofta många timmar, vilket kan få konsekvenser för deras hälsa, både psykiskt och för balansen mellan arbete och privatliv. Det kan också få konsekvenser för deras företag. När det gäller företagen som jag tittat på tillbringar cheferna en stor andel tid ute i verksamheterna och träffar sina medarbetare, säger Elena Ahmadi.

Tillgängliga chefer som fattar snabba beslut

I sin andra studie har hon intervjuat chefer och medarbetare i de företag som återkommit på listan över Gästriklands mest framgångsrika företag i flera år. De företagen visar en stabil tillväxt med bibehållen lönsamhet under längre period.

Hon håller nu på att analysera materialet och resultaten tyder bland annat på att de mest framgångsrika små företagen lyckas växa, behålla sin lönsamhet och samtidigt har medarbetare och chefer som mår bra.

– De här företagen har chefer som är tillgängliga och har kontinuerlig dialog med sina medarbetare. De hjälper till att lösa problem när de uppstår och fattar snabba beslut. Det skapar en närmare relation mellan chefer och medarbetare och ger en känsla av trygghet till medarbetarna som då känner sig sedda och hörda. Cheferna ger också mer ansvar till sina medarbetare och möjlighet att vara delaktiga. Det här lyfter medarbetarna fram som en av de viktigaste faktorerna för deras välmående på arbetet, säger Elena Ahmadi.

"Jobbet ger dem energi"

Även om dessa chefer har en arbetstid på mer än 40 timmar i veckan upplever de inte att det belastar dem.

– De upplever snarare att jobbet ger dem energi och har en positiv inverkan på dem. Samtidigt berättar de flesta intervjuade chefer att det funnits perioder i början, när företaget var litet, då de jobbat nästan 200 procent och mått dåligt. Så tiden i början, när företaget fortfarande är litet och börjar växa, kan innebära en risk för hälsan för småföretagare och det behöver vi titta närmare på, säger Elena Ahmadi.

FramFör är ett samverkansprojekt som i år firar 20 år. I projektet ingår förutom Högskolan i Gävle bland annat kommunerna i Gästrikland, länsstyrelsen och olika näringslivsorganisationer. I projektet involveras också studenter från Högskolans ekonomprogram.

– Jag är jätteglad att vi har det här projektet. Det är unikt och det är en fantastisk möjlighet för våra studenter att få en koppling till olika företag. Vi kraftsamlar nu också för att stärka forskningsdelen kring dessa företag på ett mer systematiskt sätt, säger Elena Ahmadi.

Text: Anna Sällberg

Elena Ahmadis forskarpresentation.

FramFör

Samverkanskonceptet FramFör har skapat möten mellan studenter och företag i 20 år. Det firar vi nu med ett seminarium tisdag 16 februari. Bland annat kommer H.K.H Prins Daniel att vara gästtalare.

Högskolan i Gävle, kommuner i Gästrikland, näringslivsorganisationer och Aktiv Revision har i 20 år med Samverkanskonceptet Framför bidragit till forskning och kunskap om vad som gör företag framgångsrika.

Läs mer om 20-årsfirandet och seminariet.

Läs mer om projektet FramFör.

Kontakt

Elena Ahmadi

Universitetsadjunkt och doktorand

Telefon: 026-64 87 68

E-post: elena.ahmadi@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)