Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: Nätbaserat i huvudsak till augusti

2021-02-17 

Fortsatt nätbaserad undervisning under resten av vårterminen och också under sommarmånaderna, inklusive omtentamensperioden fram till 29 augusti. Det är den huvudsakliga inriktningen efter ett beslut av rektor gällande den pågående pandemin.

Det blir fortsatt nätbaserad undervisning under hela vårterminen fram till den 6 juni. Det är också nätbaserad undervisning som ska gälla för de sommarkurser som kommer att erbjudas under perioden 7 juni fram till 15 augusti. Även omtentamensperioden som pågår under perioden 15 augusti till 29 augusti kommer i huvudsak att genomföras nätbaserat.

– Det är förstås väldigt tråkigt att behöva fatta ett sådant här beslut, säger rektor Ylva Fältholm, men vi kan inte göra på något annat sätt. Vi måste göra allt för att minska smittspridningen i samhället. Jag hoppas att det finns förståelse för beslutet.

– Vi följer utvecklingen och om myndigheterna kommer med nya direktiv som gör att vi kan börja återgå tidigare till mer campusbaserad undervisning och examination, så kommer vi att diskutera det, säger Ylva Fältholm.

Nätbaserat men med möjlighet till undantag

Det är alltså nätbaserad utbildning som är huvudalternativet, men precis som tidigare kan fysiska sammankomster genomföras på campus när det är nödvändigt eller om det finns särskilda skäl, till exempel för att kvalitetssäkra examination och undervisning. Akademichef kan också i undantagsfall besluta om salsskrivningar på campus, med anpassning till rådande omständigheter.

Rektors inriktningsbeslut innehåller också punkter om att examinator kan besluta om ändrade examinationsformer och att en kurs som inte har kunnat genomföras i sin helhet kan slutföras efter ordinarie terminstid, efter särskilt beslut.

Inga internationella utbyten under våren

Som tidigare meddelats är det inga internationella utbyten under våren som innebär utresande eller inresande. Det planeras för utbyten inför höstterminen. Internationella studenter på program och kurser deltar i undervisningen precis som alla andra, det vill säga i huvudsak nätbaserat.

Regeringens uppdrag om arbete hemifrån förlängs till 31 maj

Som tidigare meddelats förlängs regeringens uppdrag för statligt anställda att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt, till den 31 maj. Det är endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten som ska vara på arbetsplatsen.

– Det här innebär att vi fortsätter att arbeta hemifrån så långt det är möjligt fram till 31 maj, säger Maria Strand chef för Utbildningsstöd och ordförande i det särskilda samordningsutskott som koordinerar och planerar åtgärder kopplade till corona-pandemin på Högskolan i Gävle.

I dialog med närmaste chef avgörs om en medarbetare ska arbeta hemifrån eller om det är nödvändigt att utföra sitt arbete på campus. I dialogen kan ställningstaganden behöva göras utifrån arbetsuppgifter, behov av utrustning för att kunna utföra sitt arbete, kvalitets- och arbetsmiljöaspekter, tillgång till internet och hemmaförhållanden.

Högskolans lokaler

Högskolans lokaler på campus är fortsatt öppna för endast anställda och studenter med ”HiG-kort”. Men även studenterna uppmanas att studera hemifrån så långt det är möjligt. Servicefunktioner kontaktas digitalt eller via telefon. Biblioteket håller öppet för fysiska besök med något reducerad bemanning.

Tips om rörelseövningar

Det finns ett videoklipp med idrottsvetaren Jonathan Rahmqvist om hur man undviker besvär vid mycket stillasittande. Tips som både anställda och studenter har nytta av nu när det blir mycket stillasittande vid datorn.

Videoklipp: Så undviker du besvär vid stillasittande arbete

Följande öppettider gäller nu för Högskolan i Gävle

Entrédörrarna är låsta. Anställda och studenter använder sitt HiG-kort för att komma in.
Högskolans öppettider

Biblioteket har endast öppet för studenter och anställda vid Högskolan
Bibliotekets öppettider

It-stöd
Öppettider för it-support och service

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)