Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Krav i hemmet under sjukskrivning försvårar kvinnors återgång till jobbet

2021-02-22 

Kvinnor upplever mer krav på sig i hemmet när de är sjukskrivna vilket försvårar återgången till arbetet, visar ny forskning av Högskolan i Gävle och Karolinska Institutet.

- Kraven kommer både från partnern och från dem själva, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och forskare på Karolinska Institutet.

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, och Lotta Nybergh, forskare på KI.

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, och Lotta Nybergh, forskare på KI.

Det är sedan tidigare känt att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige, och att den bakomliggande förklaringen ofta är situationen på arbetet.

I en ny studie undersökte Gunnar Bergström, professor inom arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle, Lotta Nybergh (Karolinska Institutet) och Therese Hellman (Uppsala universitet), istället vägen tillbaka till arbetet efter sjukskrivningen och skillnader mellan kvinnor och män.

"Släktens sambandscentral"

Gemensamt för kvinnorna var att de ofta skuldbelade sig själva när det gällde krav på arbetsplatsen, och att de tog på sig mycket i hemmet trots sjukskrivningen. De hade svårt att träda ur rollen att ta hand om andra.

- Vissa kvinnor beskrev hur de under sjukskrivningen blev släktens sambandscentral. De utförde en massa sysslor eftersom de ”ändå var hemma” och hade svårt att hitta tid för återhämtning, säger Lotta Nybergh.

Flera av kvinnorna kände att de hade svårt att nå fram till sina partners i kommunikationen kring hur de mådde, men att just det vände när de fick hjälp av en psykolog som de också kunde ta med partnern till. Kvinnor inom vårdyrken hade svårt att känna empati och engagemang i sitt arbete utan att samtidigt bli för emotionellt belastade.

– Återkommande för kvinnor inom vård och omsorg var att de hade fått rådet att låta saker ”rinna av som vatten på en gås” när de kom hem, vilket var svårt att följa, säger Gunnar Bergström.

Männen däremot upplevde processen att förstå och acceptera sin psykiska ohälsa var svår och lång. De försökte få gehör på arbetsplatsen för det ohållbara i deras situation, men möttes ofta av att förslag på förändringar inte gick igenom.

– Männen upplevde, med några undantag, att de fick bra stöd i hemmet både praktiskt och emotionellt, vilket underlättade deras rehabilitering, säger Lotta Nybergh.

Hjälp med återhämtning

Forskarna understryker vikten av att den sjukskrivne behöver ha en diskussion med företagshälsan om krav och resurser i hemmet, i samband med att situationen på arbetsplatsen utreds, för att få en helhetsblick. En psykolog kan hjälpa till och ge verktyg för hur man sätter gränser och tackar nej. Både män och kvinnor kan behöva hjälp med återhämtningen under sjukskrivningen. Anställda inom vårdyrken, vilket till största del utgörs av kvinnor, kan behöva särskild stöttning med att hantera de emotionella krav som arbetet ställer.

– Man får så klart inte heller glömma bort att situationen på jobbet behöver förändras så att man inte återvänder till samma tillstånd som före sjukskrivningen, säger Lotta Nybergh.

Studien skedde i form av diskussioner i fokusgrupper. Deltagarna hade helt eller delvis återgått till arbete efter sjukskrivning, och hade hjälp av företagshälsovård på sina arbetsplatser.

Kontakt

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle, forskare Karolinska Institutet, 073-622 58 60

Lotta Nybergh, forskare Karolinska Institutet, 073-809 09 21

Anders Munck, pressansvarig, Högskolan i Gävle, 070-794 65 23

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-02-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)