Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

40 miljoner till rättvis miljöforskning i samarbete med fackföreningar och näringsliv

2021-03-25 

- Det är helt avgörande att åtgärderna för att ställa om är socialt accepterade och upplevs som rättvisa, säger Stephan Barthel, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle och en av programledarna.

Högskolan i Gävle


Mistra och Formas anslår 40 miljoner kronor till forskning för att involvera civilsamhället i att påskynda en rättvis klimatomställning. Stephan Barthel vid Högskolan i Gävle kommer att vara en av två programledare.

Tillsammans med akademi, civilsamhälle och andra aktörer ska programmet utveckla en koldioxidbudget, förenlig med Parisavtalet, som upplevs som rättvis, motiverande och effektiv.

Socialt accepterade klimatåtgärder

För att möjliggöra en snabbare klimatomställning ska forskningsprogrammet omsätta den vetenskapliga kunskapen i dialog med aktörer från alla håll. Politiska och ekonomiska ramverk ska utformas tillsammans med näringsliv, fackföreningar, och andra folkrörelser och en betydande del av programmet handlar om att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade.

- Navet i vårt program är att forskningen möter omvärlden och vi tillsammans vänder konflikter till synergier. Så vill vi bidra till en livskraftig planet och till en rättvis framtid, säger Stephan Barthel vid Högskolan i Gävle.

Det program som nu beviljas medel visar en stark ansats att främja den helt avgörande omställningen till en rättvis fossilfri framtid. Konsortiet är mycket kompetent och inkluderar ett starkt engagemang från olika civilsamhällesorganisationer, enligt Mistra.

Programmet FAIRTRANS, ”Samhällstransformation med fokus på klimat” tilldelas totalt 40 miljoner kronor över fyra år, där Mistra och Formas investerar 20 miljoner kronor var

Stockholms universitet blir programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet och tankesmedjan Global Utmaning.

Dialog och samarbete kommer att ske med de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco och deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, KF (Kooperativa förbundet), Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och SISD (Swedish Investors for Sustainable Development). Även andra aktörer deltar i programmet.

Kontakt

Stephan Barthel professor i miljövetenskap och vetenskaplig ledare för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-03-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)