Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jennie Jackson prisas för sin framstående forskargärning

2021-03-31 

Hon har visat en god vetenskaplig skicklighet, en stor bredd inom sitt ämne och hon har fått en rad publikationer i vetenskapliga tidskrifter både nationellt och internationellt på kort tid. Det är en del av motiveringen till att Jennie Jackson, forskare i arbetshälsovetenskap, tilldelas årets Skytteanska pris vid Högskolan i Gävle.

Jennie Jackson.

Jennie Jackson. Foto: Ove Wall

I år är tredje året som priset delas ut vid Högskolan. Kungliga Skytteanska Samfundets pris ges till en framstående yngre forskare och prissumman är 20 000 kronor.

– Det är alltid roligt att vinna ett pris men det är ännu roligare när det är på grund av mina meriter. Så det känns fantastiskt och det är en stark bekräftelse på min forskning och mitt arbete, säger Jennie Jackson.

Jennie Jackson disputerade 2017 och hon har efter det jobbat som postdoktor vid Högskolan i Gävle och vid Umeå Universitet. Hon har varit anställd som forskare vid Högskolan i snart ett år.

Samarbete med tvätteri

I sin forskning fokuserar hon på att mäta fysisk arbetsbelastning, men även psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer, och hon genomför ofta fältstudier på arbetsplatser. Bland annat driver hon ett projekt tillsammans med Elis tvätteri i Ockelbo (tidigare Berendsen) med syfte att skapa bättre arbetsmiljö, säkrare produktion och ökad social rättvisa.

– Vi har följt dem under pandemin och hur den har påverkat deras arbetsvillkor. Nu har vi precis infört en arbetsrotation med nya arbetssätt då de jobbar teammässigt, för att skapa mer jämna förutsättningar och öka jämlikheten. De har också fått en större blandning av arbetsuppgifter för att öka variationen, med målet att förbättra hälsan, säger Jennie Jackson.

Har många projekt på gång

Hon är född och uppvuxen i Kanada och har en magisterutbildning i biomekanik därifrån. Efter disputationen i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet har hon jobbat med en rad olika projekt, vilket hon också gör nu. Bland annat jobbar hon med ett nytt projekt med fokus på arbetshälsa inom e-handel och anställda som jobbar på stora centrala lager med att packa matvaror.

– Jag har även ett samarbete med Uppsala Universitet nu där vi studerar fiolspelare. I ett labb får kvinnor och män spela exakt samma stycke för att vi ska kunna se muskelaktiviteten och jämföra variation och fysiska skillnader när de utför exakt samma uppgift. Det är väldigt spännande, säger Jennie Jackson.

Vad driver dig som forskare?

– Det som driver mig är att mitt arbete kan bidra till att människor mår bättre, är friskare, kan fortsätta att arbeta och leva obehindrat utan belastningsskador och muskelbesvär. Det är en personlig önskan att kunna hjälpa folk. Jag brinner för hälsofrämjande och hållbara arbetsplatser och att utveckla kunskap kring hur vi kan skapa arbetsplatser där folk mår bättre.

Text: Anna Sällberg

Avhandling:

Jackson, J. (2017). Bias and Precision in Biomechanical Exposure Assessment: Making the Most of our Methods. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 90 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1329)

Läs Jennie Jacksons forskarpresentation.

Hela motiveringen:

”Jennie har efter sin doktorsexamen 2017 visat en mycket god utveckling av vetenskaplig skicklighet, självständighet och produktion. Detta har skett inom ramen för anställning som postdoktor vid Umeå Universitet och vid Högskolan i Gävle. Sedan 2020 är Jennie anställd som forskare vid Högskolan i Gävle.

Inom ramen för arbetsrelaterad forskning har Jennie uppvisat en såväl ämnesmässig som metodmässig bredd i den vetenskapliga gärningen. Jennies studier spänner från kontrollerade laboratorieexperiment, validering av metoder för att mäta fysisk arbetsbelastning och registerstudier, till fältstudier och förändringsarbete i praktiken. Jennies studie av ett förändringsarbete för bättre arbetsmiljö, säkrare produktion och ökad social rättvisa för de anställda vid ett tvätteri, visar ytterligare på stor tillämpbarhet i hennes arbete. Jennie har även visat stor skicklighet i att driva projekt.

Jennie har totalt 16 refereegranskade publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter, varav 9 har publicerats under den senaste femårsperioden. Publikationerna visar på goda nationella och internationella forskningssamarbeten med forskargrupper i Sverige, Nederländerna, USA och Canada. Jennies deltagande vid vetenskapliga konferenser har resulterat i ett flertal konferensartiklar och hon har även organiserat symposier och ett flertal gånger haft uppdrag som granskare för vetenskapliga tidskrifter. Jennie har vidare i konkurrens erhållit externa medel, vilket ytterligare understryker Jennies utveckling och självständighet som forskare.

Sammantaget finner vi att Jennie är mycket lämpad att tilldelas Skytteanska samfundets pris 2021 till framstående yngre forskare vid Högskolan i Gävle.”

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)