Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan hoppas kunna öppna upp under senare delen av höstterminen

2021-06-02 

I dagsläget gäller tidigare beslut om i huvudsak fortsatt nätbaserad undervisning under första läsperioden, fram till början på november. Högskolan hoppas därefter kunna öppna upp för campusundervisning.

Från 1 juni togs rekommendationen om undervisning på distans bort och det blev möjligt för högskolor att börja återgå till campusundervisning. Återgången sker successivt och med beaktande av rådande smittläge regionalt, och i linje med Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer.

Vissa moment kommer att genomföras på campus

Högskolan i Gävles beslut om att undervisning i huvudsak ska bedrivas nätbaserat under inledningen av höstterminen står fast. Däremot kan flera moment som till exempel laborationer och metodövningar genomföras på campus. Även andra kursmoment som kan genomföras på ett smittsäkert sätt ska kunna genomföras på campus.

-Vi har kartlagt vilka behov som finns när det gäller moment som utbildningsansvariga bedömt som nödvändiga att ha på campus, säger Maria Strand, chef för Avdelningen för utbildningsstöd och ordförande i Högskolans samordningsutskott för pandemirelaterade frågor.

För anställda på Högskolan i Gävle gäller i huvudsak fortsatt arbete hemifrån, fram till 15 september, enligt direktiv från regeringen gällande statligt anställda.

Beslut om senare delen av höstterminen

För att skapa goda planeringsförutsättningar kommer beslut om den så kallade andra läsperioden, från 7:e november, att ske senast vid utgången av augusti. Det mesta tyder på att Högskolan då kommer att kunna återgå till aviserade undervisningsformer för respektive program eller kurs.

- Enligt myndigheternas nuvarande tidtabell borde restriktionerna då ha lyfts och vi kan återgå till campusbaserad undervisning. Men vi vill avvakta utvecklingen lite till, inte minst i regionen, för att se när vi kan ta fram underlag för ett sådant inriktningsbeslut. Vi försöker också bevaka prognosen för vaccinationerna. Här ser vi en relativt spretig bild - våra studenter kommer ju från såväl olika regioner som från olika länder, säger Maria Strand.

Studenterna är välkomna till Gävle

Nya studenter och innevarande studenter kommer att få information via sina välkomstbrev om Högskolans planering och uppmanas att ställa in sig på att undervisningen under senare delen av terminen med all sannolikhet kommer att kunna genomföras till stora delar på campus.

- Vi uppmanar studenterna att planera för detta, med till exempel bostad, så att man på ett bra sätt kan tillgodogöra sig undervisning som genomförs på campus och också ta del av andra delar av studielivet som under en längre tid nu har varit satt på paus, säger Maria Strand.

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)