Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Modell mot mobbning får pris av BRÅ

2021-09-23 

Gävlemodellen som utvecklats av Högskolan i Gävle, Utbildning Gävle och Brottsförebyggarna i Gävle får på torsdagen pris av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Med hjälp av modellen har Gävle kommun fått ned andelen mobbade i skolorna med 40 procent jämfört med riket som helhet.
- Det här är en utmärkelse som ska delas med Gävles alla skolor, det är de som gör jobbet, säger Pelle Matton, på Brottsförebyggarna i Gävle, och en av dem som utvecklat Gävlemodellen.

Gävlemodellen deltagare

Överst fr. v, Guadalupe Francia, professor i pedagogik, Silvia Edling, professor i didaktik. Nederst fr. v, Eva Levin, verksamhetschef grundskola Utbildning Gävle, Pelle Matton, Brottsförebyggarna i Gävle

Utmärkelsen European Crime Prevention Award (ECPA) delas ut årligen nationellt i varje EU-land, och varje EU-nations vinnande bidrag tävlar sedan mot varandra internationellt. I år var temat ”Förebygga mobbning bland barn och ungdomar – på och utanför nätet”. BRÅ utsåg Gävlemodellen till vinnare i Sverige, vilket gör att den även blir Sveriges internationella bidrag.

Samarbetet nyckeln

Gävlemodellen har utvecklats av Högskolan i Gävle, Utbildning Gävle och Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) med målet att skapa ett skolklimat fritt från kränkningar, trakasserier, diskriminering och i förlängningen mobbning. Styrkan är att modellen består av ett antal insatser som fungerar enligt forskningen, och att man skräddarsyr vilka insatser som ska användas beroende av respektive skolas aktuella behov.

- Samarbetet med Högskolan i Gävle och BIG har skapat de förutsättningar som behövs för att långsiktigt hålla i ett arbete av det här slaget. Resurser behöver finnas för utvärdering och kontinuerlig utveckling. Förtroendet är också stort för modellen ute på skolorna då de själva kan anpassa modellen utifrån sina specifika behov, säger Eva Levin, verksamhetschef grundskola, Utbildning Gävle.

Klart lägre andel mobbade än riket

Hösten 2020 hade skolorna i Gävle 40 procent lägre andel mobbade än riket hade i Skolverkets undersökning från 2011. Sedan dess har mobbningen i riket ökat enligt samstämmiga uppgifter, medan skolorna i Gävle fortsatt ligger kvar på en relativt låg nivå.

- Det här arbetet som initierades av professor Peter Gill från Högskolan i Gävle och Pelle Matton, Brottsförebyggarna i Gävle 2011 blir aldrig färdigt, det är ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete vi måste fortsätta med. Vår förhoppning är att i framtiden kunna anställa doktorander som bidrar till att fördjupa kunskaper inom detta fält men även att andra kommuner inspireras av Gävlemodellens helhetsgrepp för att stimulera trygga skolor, säger Silvia Edling, professor i didaktik som tillsammans med Guadalupe Francia, professor i pedagogik, representerar Högskolan i Gävle i det fortsatta arbetet med Gävlemodellen.

- Gävlemodellen möter verksamhetens behov på ett fantastiskt bra sätt. En förutsättning för det goda resultatet är det engagemang och det ansvar som alla skolor, Högskolan I Gävle, Brottsförebyggarna i Gävle, och Utbildning Gävle tillsammans har tagit, säger Evelyn Klöverstedt (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Mer om Gävlemodellen:

  • Artikel i tidningen Skolvärlden (23 november 2020)
  • Föreläsning om metoden av Pelle Matton, Peter Gill och Silvia Edling på UR Play (4 maj 2021)
  • Artikel på hig.se (18 november 2020)
Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-09-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)