Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu öppnar Högskolan

2021-09-28 

Högskolan i Gävle kommer att öppna entréerna och flera servicefunktioner från och med måndag den 4 oktober. Det generella inriktningsbeslutet om återgång till campusbaserad undervisning under läsperiod 2 ligger fast.

Det var vid en presskonferens den 23 september som regeringen och Folkhälso­myndigheten meddelade att alla restriktioner när det gäller kultur, idrott, serverings­ställen och även privata arrangemang lyfts från den 29 september. Högskolan har nu uppdaterat tidigare beslut som tagits gällande verksamheten under höstterminen.

Den 4 oktober öppnar Högskolans entréer under dagtid (öppettider vardagar 08.00-18.00) och även flertalet servicefunktioner kommer att öppna igen, till exempel reception och studentcentrum (vardagar 09.00-15.00). Tidigare under pandemin har entréerna endast varit öppna för Högskolans anställda och studenter.

Inga begränsningar i föreläsningssalar

Vidare kommer det inte att finnas någon generell rekommendation om att bara varannan plats ska användas i föreläsningssalar.

– Det här innebär att våra lokaler kan användas fullt ut och det gäller både allmänna utrymmen och föreläsningssalar, säger Maria Strand ordförande i samordningsutskottet för pandemirelaterade åtgärder på Högskolan i Gävle.

Återgång till campus under läsperiod 2

Även om Högskolan nu öppnar upp lite mer redan i oktober så innebär det ingen förändring av det tidigare inriktningsbeslutet om att undervisning på campus kan återupptas under läsperiod 2, från den 7 november.

För att lärare och kursansvariga ska kunna ha rimliga planeringsförutsättningar så gäller även i fortsättningen rektorsbeslutet att det är från och med läsperiod 2 som en mer omfattande återgång till campus kan börja gälla. Förändringen nu är att undervisningslokaler kan användas utan begränsningar redan från och med oktober och det möjliggör på så sätt att fler studenter kan komma till campus.

– Det finns inga förväntningar på att lärare ska planera om redan schemalagd undervisning baserat på de nya förutsättningarna – att våra lokaler kan användas fullt ut, säger rektor Ylva Fältholm.

Folkhälsomyndigheten påpekar samtidigt att skolor ska kunna anpassa sin utbildning efter smittläget och att regionala restriktioner fortfarande kan bli aktuella.

För anställda gäller gradvis återgång till campus redan i oktober

Som tidigare kommunicerats kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om arbete hemifrån att upphöra efter 29 september och därför har Högskolan tagit beslut om att påbörja en gradvis återgång till arbete på campus för anställda i oktober.

Det är upp till varje chef att diskutera med sina medarbetare hur arbetet ska bedrivas med verksamhetens bästa i fokus. Samtidigt fortgår diskussionen om hur arbetet långsiktigt ska bedrivas på Högskolan efter pandemin. Det handlar om förhållningssätt till flexibelt arbete, arbete hemifrån och arbete på campus.

– Studenterna kommer i större utsträckning att vara på campus från den 7 november och då är det bra att vi anställda har haft en månad på oss att komma tillbaka till campus och ordinarie verksamhet. Samtidigt ska vi fortsätta att använda digitala arbetssätt som vi har utvecklat och som fungerat bra under tiden som vi mestadels har arbetat hemifrån, säger Maria Strand.

Salsskrivningar på campus men inga externa konferenser

Salsskrivningar kommer att kunna genomföras på campus senare i höst. Om det kommer studenter som är i riskgrupp kommer de att beredas möjlighet att få skriva enskilt om det behövs. Det kan exempelvis gälla för studenter som av medicinska skäl inte kan vaccineras.

Interna konferenser kommer att kunna genomföras med start under läsperiod 2. Konferenser eller arrangemang med externa parter, till exempel arbetsmarknadsdagar kommer dock inte att genomföras på campus under hösten. Uthyrning av lokaler kommer inte heller ske under återstoden av det här året, med undantag för vaccineringen som sker genom Region Gävleborg. Detta med anledning av att det fortfarande finns vattenskadade lokaler och i väntan på återställandet behövs alla lokaler till egen verksamhet.

Folkhälsomyndighetens råd till ovaccinerade

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Den som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Ovaccinerade bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Generellt bör alla fortsätta att vara uppmärksamma på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor och att fortsätta med god handhygien.

Serveringsstället ”Bakfickan” har öppnat

Högskolerestauranger AB (HÖRS) som verkar på högskoleområdet har öppnat den så kallade Bakfickan i Fårhallen. HÖRS följer utvecklingen och när det finns ekonomiska förutsättningar kommer även Café Prego att öppna i nästa steg.

Text: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)